17 juni 2014

Patiënten zijn niet tevreden over de afhandeling van de medische fouten door de zorgverlener. Dat blijkt uit een onderzoek naar de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Niet alleen over de communicatie vanuit artsen uitten slachtoffers hun ontevredenheid, ook over de aansprakelijkheidsverzekeraar bestaat misgenoegen. LetselPro kan hierbij als letselschadespecialist de slachtoffers bijstaan en begeleiden bij het verkrijgen van een letselschade vergoeding.

Letselschade medische fout

De GOMA is in 2010 ontworpen in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De gedragscode is bedoeld om duidelijkheid te scheppen na een medische fout wat betreft de aansprakelijkheid van de letselschade. Zij pleit voor een betere communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Slachtoffers medische misser

Aan het onderzoek deden in totaal 148 patiënten en 79 professionals mee, door middel van een enquête. De grootste ontevredenheid ligt bij de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Ruim 60% van de patiënten gaf aan niet binnen drie maanden concreet op de hoogte te zijn gesteld van de situatie en de mogelijke negatieve gevolgen. Ook blijkt dat er bij de patiënt een grote behoefte is aan erkenning van de medische fout en verontschuldiging. Meer dan de helft van de patiënten gaf aan dat er vanuit de zorgverlener geen enkele vorm van erkenning of verontschuldiging is uitgegaan.

Bovendien uitten de patiënten ook hun onvrede over de verzekeraars. Het zit patiënten vooral dwars dat verzekeraars niet veel informatie vrijgeven over het verloop van de letselschade claim. Twee ergernissen zijn hierbij het lange wachten op duidelijkheid over de aansprakelijkheid en het gebrek aan empathie vanuit de verzekeraar.

Hulp bij letselschade

Heeft u medische letselschade opgelopen? Maak dan direct een afspraak met onze letselschadespecialist. De kans is groot dat u recht heeft op een letselschade vergoeding. Onze specialisten hebben veel ervaring in het begeleiden van slachtoffers van medische missers bij het verhalen van hun letselschade.

Doe de letselschadetest!