3 juni 2019

Het weer wordt weer langzamerhand lekkerder en dat zomerse weer is perfect om te gaan fietsen. In het buitengebied is dit vaak geen enkel probleem, maar racefietsen in drukkere gebieden zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. Hoewel hoge snelheid een onderdeel van racefietsen is, is dit niet altijd verantwoord. Verkeersongevallen waarbij racefietsers betrokken zijn, gaan dan ook vaak gepaard met letsel. Maar wie is er eigenlijk aansprakelijk als er letselschade ontstaat na een ongeluk waarbij een racefietser betrokken is?

Tweezijdig verkeersongeval

Verkeersongevallen kunnen worden verdeeld in twee categorieën, de eenzijdige en de tweezijdige ongevallen. Bij een tweezijdig (of meerzijdig) ongeval zijn meerdere partijen betrokken, terwijl er bij een eenzijdig ongeval alleen een slachtoffer is. Als het om een ongeluk tussen een fietser en een automobilist gaat, dan is de automobilist standaard minimaal voor de helft van het ongeval aansprakelijk. Wanneer het een ongeval tussen twee fietsers of een fietser en een voetganger betreft, dan is het vaak ingewikkelder om de schuldvraag vast te stellen.

Wat racefietsers betreft is de rechtspraak echter tamelijk streng. Omdat deze categorie fietsers vaak in groepen met relatief hoge snelheid over fietspaden raast, is het risico op ongelukken hierbij groot. Wanneer een andere weggebruiker bijvoorbeeld schrikt van een langsrazende racefietser en er hierdoor een ongeluk ontstaat, dan zal de rechter vaak oordelen dat dit de verantwoordelijkheid van de racefietser is.

Eenzijdig verkeersongeval

Is er echter sprake van een eenzijdig ongeval, dan moet er vaak worden uitgezocht of de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk is. De praktijk leert ons namelijk dat eenzijdige fietsongevallen vaak worden veroorzaakt door zaken als scheefliggende tegels, kieren of hobbels in het wegdek. Ook zijn er nog weleens paaltjes te dicht langs het fietspad geplaatst of is een kruising of naderende bocht onvoldoende gemarkeerd. Bij lokale wegen is de wegbeheerder de gemeente waarin de weg ligt, terwijl de provincie verantwoordelijk is voor provinciale wegen en Rijkswaterstaat voor de snelwegen in ons land.

Voor het inrichten van wegen zijn richtlijnen beschikbaar, die zijn opgesteld door CROW, een kennisinstituut voor verkeersvraagstukken. Maar wanneer na een ongeval blijkt dat de betreffende weg niet aan de richtlijnen voldeed, dan is de wegbeheerder niet gelijk automatisch aansprakelijk. Het feit moet echter wel als bijzondere omstandigheid meegenomen worden in de besluitvorming met betrekking tot de schuldvraag.

Uit een recente zaak, waarbij een racefietser in botsing kwam met een tegenligger en zo een dwarslaesie opliep, is gebleken dat de wegbeheerder ook aansprakelijk gesteld kan worden bij tweezijdige ongevallen. De botsing werd namelijk veroorzaakt doordat de racefietser werd verrast door een bocht die niet was gemarkeerd en die door hoge begroeiing aan het zicht was onttrokken. De rechter oordeelde daarom dat de gemeente aansprakelijk is en heeft deze veroordeeld tot een voorschot van €100.000,-.

Gratis hulp bij letselschade na een fietsongeluk

Zoals u kunt lezen is de schuldvraag na een fietsongeval niet altijd gelijk duidelijk. Bent u betrokken geraakt bij een fietsongeval en heeft u hierbij letsel opgelopen? Dan kan het lonen om uw zaak voor te leggen aan een letselschadespecialist. Als letselschadebureau kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen of er een kans bestaat dat u recht heeft op een vergoeding voor uw letselschade. Wanneer dit zo is, dan kunnen wij u bovendien gratis helpen bij het verkrijgen van deze vergoeding. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan ons voor.

Doe de letselschadetest!