22 september 2014

Bijna 320 slachtoffers van de Q-koorts hebben onlangs bij de overheid een claim ingediend. Bij velen van hen heeft de infectieziekte hevige invloed gehad op hun leven. De slachtoffers hebben hun baan verloren, hun eigen bedrijf moeten opgeven, moesten hun huis verkopen of kregen ernstige relatieproblemen. Studenten konden door concentratieproblemen hun studie niet voortzetten en moesten daardoor hun dromen vaarwel zeggen. De slachtoffers van de koortsepidemie eisen erkenning en smartengeld.

Erkenning letselschade

Toen in 1985 door het proefschrift van een Nederlandse microbioloog bekend werd welke gevaren de Q-koorts kon hebben voor de volksgezondheid, is dit in de doofpot gestopt. Toen de ziekte vervolgens opdook in Noord-Brabant heeft de overheid volgens de slachtoffers te lang gewacht met het treffen adequate maatregelen. Ondertussen zijn de geitenboeren schadeloos gesteld, maar hebben de mensen die schade hebben geleden nog geen enkele compensatie gekregen. Het letsel van de menselijke slachtoffers wordt echter nog niet voldoende erkend. Voornamelijk omdat de ziekte van buiten moeilijk is vast te stellen, kunnen slachtoffers vaak niet rekenen op medeleven van anderen in het dagelijks leven. Dit heeft tot gevolg dat het sociale leven van de slachtoffers soms ernstig is verslechterd.

Smartengeld voor slachtoffers

Door de omvang van de zaak én het feit dat veel van de slachtoffers financieel gezien maar net het hoofd boven water kunnen houden, is het van belang de zaak binnen afzienbare tijd af te ronden. De berekening van de letselschade zal per afzonderlijk geval moeten worden bekeken en zal een grote klus worden. De klachten verschillen van continue hoofdpijn tot extreme pijnklachten. Tot op heden zijn er 100 mensen aan gevolgen van Q-koorts overleden, gebruiken 250 slachtoffers dagelijks antibiotica en hebben nog ruim 800 mensen last van een vermoeidheidssyndroom dat gelieerd is aan de ziekte. Lang niet alle slachtoffers maken deel uit van de letselschade claim. Veel van hen konden de eigen bijdrage van €76,- niet voldoen. De letselschadevergoeding zal per slachtoffer tussen de €5.000,- en €500.000,- liggen.

Letselschade advies

Heeft u vragen over letselschade of het verkrijgen van smartengeld? Onze letselschadespecialisten bieden u hulp bij letselschade. Neem gratis en vrijblijvend contact op via telefoonnummer 085 – 025 00 60 of via ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest!