29 oktober 2014

Slachtoffers van ernstige ongelukken en geweldsmisdrijven lopen vaak niet alleen lichamelijk letsel op, maar krijgen ook regelmatig te maken met psychisch letsel. Dit heeft vaak immateriële letselschade tot gevolg en kost de samenleving zelfs miljoenen aan ziekteverzuim en ziektekosten. VeiligheidNL, het Erasmus MC, VU medisch centrum en het Academisch Medisch Centrum (AMC) zijn van mening dat de kosten voor de samenleving omlaag kunnen, maar dan moet er wel meer aandacht komen voor deze vorm van letsel.

16 procent slachtoffers ontwikkelt binnen jaar PTSS

Op dit moment loopt ongeveer 16 procent van alle volwassenen en 12 procent van alle kinderen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op, binnen 12 maanden na een bezoek aan het ziekenhuis als gevolg van een ongeluk of geweld. Door PTSS kunnen kinderen bijvoorbeeld concentratieproblemen ontwikkelen en worden sommige kinderen zelfs zo angstig dat zij niet meer naar school durven. Bij volwassenen kan PTSS onder andere leiden tot slaapproblemen en een verhoogde prikkelbaarheid. Aangezien jaarlijks 770.000 mensen na een ongeval met letsel op de spoedeisende hulp belanden, spreken experts van een ernstig probleem voor de volksgezondheid.

Te weinig aandacht voor psychisch letsel

VeiligheidNL en de voornoemde academische ziekenhuizen pleiten voor een screening op psychische klachten voor slachtoffers van ernstige ongevallen. Op deze manier moet psychisch letsel in een vroeg stadium gesignaleerd worden, waardoor zo snel mogelijk met de behandeling van psychische klachten gestart kan worden. Op dit moment zou de focus binnen ziekenhuizen teveel liggen op lichamelijk herstel en de behandeling van fysiek letsel, aldus de vier initiatiefnemers. Het komt nu nog te vaak voor dat psychisch letsel pas jaren na het ongeval geconstateerd wordt.

Letselschade expert LetselPro: ook bij psychisch letsel

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van derden? Dan kan LetselPro u helpen bij het verkrijgen van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. De experts van LetselPro kunnen u zowel helpen bij het vergoed krijgen van materiële letselschade als bij een vergoeding voor immateriële letselschade. Tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur kunt u uw zaak, zonder afspraak vooraf, voorleggen aan één van onze letselschadespecialisten. Daarnaast kunt u ons ook altijd bereiken via het contactformulier of op telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!