24 oktober 2016

Op de Spoedeisende Hulp van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een pilot uitgevoerd, waarbij er gedurende een jaar aan patiënten werd gevraagd wat de aanleiding was van hun verwondingen. Het doel was om ongeregistreerde verkeersongevallen met letsel inzichtelijk te maken. In totaal kwamen er in een jaar tijd 850 nieuwe verkeersongevallen met letsel aan het licht.

Unieke inzichten

De samenwerkende partijen van de pilot, Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en VeiligheidNL (VNL), hadden niet verwacht dat er zoveel ongeregistreerde verkeersongevallen plaatsvonden in de regio met letsel tot gevolg. Tijdens de pilot werd niet alleen gevraagd naar de aard van de verwondingen, maar ook waar het ongeval plaatsvond en eventuele verbeterpunten voor de verkeerssituatie.

De 850 ‘nieuwe’ ongevallen leverden een uniek inzicht op dat gebruikt kan worden om de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. Op deze manier komen gevaarlijke verkeerssituaties aan het licht en kunnen de verbeterpunten van de patiënt inzicht geven in hoe de verkeerssituatie veiliger gemaakt kan worden.

Landelijke invoering

De pilot heeft enorm waardevolle informatie opgeleverd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. In totaal werden er 1.067 verkeersslachtoffers geregistreerd op de Spoedeisende Hulp. Hiervan waren 850 ongevallen niet bekend bij de verkeersveiligheidsdiensten. Dit betekent dat er bijna 80% meer data is omtrent verkeersongevallen in de regio. Zowel ROF, als VNL vinden de pilot zo geslaagd dat landelijke implementatie zeer kansrijk is.

Gratis hulp na een verkeersongeval met letsel

Wanneer een verkeersongeval letsel tot gevolg heeft, heeft u als slachtoffer recht op een vergoeding van uw letselschade als u zelf geen schuld heeft aan het ongeval. Onze specialisten bieden u kosteloze hulp bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Leg uw zaak daarom vrijblijvend aan ons voor via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of maak gebruik van ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest!