29 december 2017

Met nog enkele dagen te gaan tot de jaarwisseling, komt het moment waarop veel vuurwerkletsel wordt opgelopen steeds dichterbij. Ieder jaar lopen honderden mensen letsel op door ongelukken met vuurwerk. Voornamelijk na middernacht wordt er veel letsel opgelopen. Uiteraard is dit het piekpunt waarop vuurwerk wordt afgestoken, maar ook de hoeveelheid genuttigde alcohol is vaak van invloed.

Ook alcohol draagt bij aan het aantal vuurwerkongelukken.

Wat te doen bij vuurwerkletsel?

Uit een recent onderzoek van het Rode Kruis bleek dat 75 procent van de ondervraagden niet weet wat te doen als iemand vuurwerkletsel oploopt. Omdat voorkomen beter is dan genezen, willen wij u graag attenderen op de volgende tips om letsel rond de jaarwisseling te voorkomen:

  • Stop vuurwerk nooit los in een broek- of jaszak.
  • Verzwaar flessen waaruit u vuurwerk afsteekt met zand of aarde.
  • Schiet u uit een PVC-pijp? Zorg ervoor dat deze diep in de grond gestoken wordt.
  • Vuurwerk nooit vanuit de hand afsteken.
  • Afsteken van vuurwerk doet u met een aansteeklont, sigaar of sigaret.
  • Doe een veiligheidsbril op, ook als omstander.
  • Houd een minimale afstand van 6 meter aan.
  • Niet ontploft vuurwerk nooit een tweede keer aansteken.

Veel mensen zijn echter wel op de hoogte van wat ze kunnen doen om vuurwerkletsel te voorkomen, maar toch houden slechts weinig mensen zich hieraan. Zo geeft slechts 17 procent van de ondervraagden aan een vuurwerkbril op te zetten, terwijl oogletsel het meest opgelopen letsel is tijdens de jaarwisseling.

Wat te doen bij oogletsel door vuurwerk?

Als er een vuurpijl of iets soortgelijks in of nabij het oog ontploft, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Wat moet u doen? Spoel zo snel mogelijk het oog met veel water. Dit zorgt ervoor dat buskruit zoveel mogelijk verwijderd wordt. Dit richt namelijk meer en meer schade aan doordat het als gootsteenontstopper door het oog vreet. Is het oog zichtbaar beschadigd? Druk dan niet met de hand of een doek op het oog! Dit kan namelijk meer schade toebrengen. Bel ook zo spoedig mogelijk 112 en volg de aanwijzingen van de meldkamer op.

Wat te doen bij brandwonden door vuurwerk?

De kennis over brandwonden is gelukkig iets meer aanwezig bij de Nederlandse bevolking. Bij brandwonden is het belangrijk dat de brandwond tenminste 10 tot 20 minuten wordt gekoeld met lauw water. Haal ook alle kleding (die niet vastgeplakt zit) weg. Bij ernstige brandwonden moet u direct 112 bellen.

Voor meer informatie kijkt u op de website: rodekruis.nl/oudennieuw

Vuurwerkletsel door een ander

Heeft u vuurwerkletsel opgelopen door toedoen van iemand anders? Dan is deze persoon aansprakelijk voor het letsel dat u heeft opgelopen. Alle kosten die hieruit voortvloeien dienen te worden vergoed. Tevens kan het letsel zo ernstig zijn dat u langdurige of zelfs permanente schade heeft opgelopen. Ook hiervoor is de schuldige partij aansprakelijk.

Wij voorzien u graag van advies als u vuurwerkletsel heeft opgelopen. Neem vrijblijvend contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor.

Doe de letselschadetest!