20 januari 2015

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) meldt dat het aantal mensen met oogletsel door vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling is gedaald in vergelijking met de voorgaande jaarwisseling. De verkorte periode waarin er legaal vuurwerk mocht worden afgestoken en de vuurwerkvrije zones lijken dus zijn vruchten af te werpen. Zo lag het totaal aantal mensen met oogletsel 17% lager dan vorig jaar. Het NOG vindt dat het aantal mensen met oogletsel, ondanks de daling, nog steeds onacceptabel hoog ligt.

Oogletsel door derden

Het totaal aantal oogletsels lag dit jaar op 261, terwijl dit aantal een jaar eerder nog op 311 lag. In 93 gevallen was er zelfs sprake van blijvend letsel. Opmerkelijk is dat vooral jongeren oogletsel oplopen, de helft van de slachtoffers is namelijk jonger dan 22 jaar. Dit lijkt met name te komen doordat zij op een onverantwoordelijke manier omgaan met het afsteken van vuurwerk. Het is dan ook niet verrassend dat 54% van de slachtoffers oogletsel opliep door het vuurwerk van een ander. Het aantal ogen dat blind is geworden is flink verminderd in vergelijking met vorig jaar. Afgelopen jaarwisseling lag dit aantal op 10 blinde ogen, tegenover 20 blinde ogen vorig jaar.

Vuurwerkverbod

Ondanks de verbeterde cijfers pleit Tjeerd Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder bij het NOG, voor een verbod op consumentenvuurwerk. “Het gedogen van het afsteken van vuurwerk door leken impliceert dat we als samenleving accepteren dat er een onacceptabel aantal ernstige letsels ontstaat. Dan moeten we de slachtoffers als samenleving zeker schadeloos gaan stellen.”, aldus Tjeerd Faber.

Schadevergoeding bij vuurwerkletsel

Wanneer u vuurwerkletsel heeft opgelopen door het vuurwerk van een ander, kunt u die persoon aansprakelijk stellen voor het opgelopen letsel. U heeft het recht om alle gemaakte en nog te maken kosten vergoed te krijgen. Tevens is het mogelijk dat u aanspraak kunt maken op smartengeld voor het leed dat u ervaart door het ongeval. Voor gratis en vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen via ons online contactformulier of door te bellen naar 085 – 025 00 60

Doe de letselschadetest!