Wanneer u het slachtoffer bent in een letselschadezaak, dan heeft u volgens de wet recht op vergoeding van al uw buitengerechtelijke kosten (BGK). Dit zijn de kosten die u maakt om uw zaak te regelen buiten de rechtbank om. Hieronder vallen kosten die gemaakt worden om de aansprakelijkheid te bepalen, kosten die gemaakt worden om de hoogte van uw letselschade te bepalen en de kosten die u maakt om uw belangen te laten behartigen door een partij die hierin gespecialiseerd is. De verzekeraar van de aansprakelijke partij is volgens de wet verplicht om deze buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

In het verleden is er echter vaak discussie tussen verzekeraars en belangenbehartigers ontstaan over reële vergoedingen op het gebied van buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Daarom heeft het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) de taak op zich genomen om overeenkomsten te sluiten tussen juridische hulpverleners en verzekeraars, om de buitengerechtelijke kosten zo volgens een vaste staffel te kunnen vergoeden. Dit zou discussie moeten voorkomen, waardoor letselschadezaken sneller geregeld zouden moeten kunnen worden. In de praktijk kleven er echter ook significante nadelen aan dergelijke convenanten.

Nadelen PIV-convenanten letselschade

Zo is de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) van mening dat een PIV-convenant een (verboden) prijsafspraak betreft tussen een belangenbehartiger en een verzekeraar, welke louter negatieve gevolgen heeft voor het slachtoffer. Bij de PIV-staffel is namelijk sprake van een dalende opbrengst voor de belangenbehartiger, omdat de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten minder hard stijgt naar mate het schadebedrag hoger wordt. Dit zou letselschadebureaus kunnen motiveren om zich er als het ware makkelijk vanaf te maken en een zaak zo snel mogelijk te regelen, tegen een lagere letselschadevergoeding dan mogelijk zou kunnen zijn.

Bovendien ontvangt een belangenbehartiger direct na het aanmelden van een letselschadezaak onder een PIV-convenant een voorschot van de aansprakelijkheidsverzekeraar waarmee het convenant is gesloten, nog voor het slachtoffer ook maar enige vergoeding heeft gezien. Dit valt vaak lastig aan het slachtoffer uit te leggen. Doordat de PIV tot slot geen rekening houdt met de reiskosten die een belangenbehartiger maakt om het slachtoffer persoonlijk op te zoeken, motiveren PIV-convenanten belangenbehartigers om zo min mogelijk huisbezoeken af te leggen. Iets wat de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede komt, aangezien letselschadeslachtoffers vaak niet of minder mobiel zijn als gevolg van het opgelopen letsel.

LetselPro distantieert zich nadrukkelijk van de PIV

Bij LetselPro zijn wij wars van afspraken met verzekeraars, waar de handelswijze van PIV slechts een van de voorbeelden van is. Dit komt omdat wij op ieder moment volledig onafhankelijk willen blijven, zodat we altijd de hoogst mogelijke schadevergoeding voor u uit het vuur kunnen slepen. Wij hebben ons als letselschadebureau dan ook nooit aan beloning volgens de PIV-staffel geconformeerd. Doordat wij geen voorschot van verzekeraars ontvangen wanneer wij uw belangen behartigen in een letselschadezaak, kunt u ervan op aan dat wij op ieder moment gemotiveerd zijn om uw zaak tot een voor u zo gunstig mogelijk einde te brengen. Daarnaast komen wij u gewoon thuis opzoeken om uw zaak uitvoerig met u te bespreken en om u te informeren met betrekking tot het letselschadetraject.

Leg uw zaak vrijblijvend voor aan de specialisten van LetselPro

De specialisten van LetselPro staan klaar om u gratis van juridische bijstand te voorzien in het geval van letselschade. Door de wettelijke regeling omtrent buitengerechtelijke kosten, is onze hulp voor u altijd gratis. Mocht er tijdens het traject blijken dat u toch geen recht heeft op een letselschadevergoeding, dan dragen wij dit risico zelf. U loopt dus nooit financieel risico. Om te controleren of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp, vragen wij u om uw zaak vrijblijvend aan ons voor te leggen voor een eerste beoordeling. Dit kan gemakkelijk via onze website of telefonisch tijdens onze openingstijden.

Doe de letselschadetest!