27 september 2017

Als het aan de demissionair Minister van Veiligheid en Justitie ligt, is wetgeving met betrekking tot de afhandeling van letselschadezaken niet nodig. Dit geeft minister Blok aan als reactie op Kamervragen over de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Volgens hem biedt de betreffende gedragscode genoeg mogelijkheden om verzekeraars te dwingen om op een menselijke manier om te gaan met de slachtoffers van letselschade. Toch geeft minister Blok tevens aan dat hij de Letselschade Raad gaat vragen om scherp te zijn op de vermeende verharde opstelling van verzekeraars bij het afhandelen van letselschadeclaims.

“Verzekeraars werken in de geest van de code”

De minister haalt onderzoeksresultaten uit 2016 aan, die erop zouden wijzen dat verzekeraars over het algemeen handelen in de geest van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Uit de resultaten van het onderzoek zou blijken dat verzekeraars slachtoffers tijdig informeren en hen tevens respectvol benaderen. Daarnaast is gebleken dat 91% van alle claims binnen twee jaar wordt afgewikkeld, wat er volgens de minister op wijst dat verzekeraars het proces van letselschadeclaims niet op grote schaal traineren.

“Conflict bij minderheid van alle letselschadeclaims”

Dat 9% van de letselschadeclaims niet binnen twee jaar wordt afgehandeld, is volgens minister Blok niet altijd te wijten aan een conflict over de aansprakelijkheid. Volgens hem zijn sommige letselschadezaken zo complex, dat de uiteindelijke schadepost niet binnen de termijn van twee jaar te berekenen is. Hij ziet er daarom niets in om voor een kleine minderheid van de zaken, gedragsnormen voor verzekeraars op te nemen in de wet. Wel vraagt hij de Letselschade Raad om extra alert te zijn op verharding van de houding van verzekeraars bij de afhandeling van letselschadeclaims. De Vereniging van Letselschade Advocaten heeft al aangegeven dat zij het niet eens is met de houding van minister Blok, die volgens haar kritiek op de verzekeraars wegwuift.

Juridische bijstand bij letselschadeclaim essentieel

Hoewel de meeste letselschadezaken binnen twee jaar afgehandeld worden en verzekeraars over het algemeen ‘correct’ met de slachtoffers van letselschade omgaan, blijft het essentieel om u bij te laten staan door een letselschade-expert. Zo zorgt u ervoor dat de verzekeraar u niet onder druk kan zetten en voorkomt u dat u akkoord gaat met een veel te lage schadevergoeding. De verzekeraar is er immers niet bij gebaat om u volledig schadeloos te stellen.

Heeft u buiten uw schuld om letselschade opgelopen? Dan komt u in aanmerking voor de gratis juridische bijstand van LetselPro. Onze letselschadespecialisten staan u gratis bij, zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Neem daartoe vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Doe de letselschadetest!