10 december 2012

Structon Rail waarschuwt spoorbeheerder ProRail omtrent haar bezuinigingsplannen op onderhoud van het spoor. De bezuinigingen zouden namelijk zonder twijfel gaan leiden tot grote vertragingen en mogelijk zelfs tot zeer ernstige ongelukken. Structon Rail ziet zich genoodzaakt om ProRail te waarschuwen voordat persoonlijk letsel of materiële letselschade het gevolg wordt van staatsbezuinigingen. ProRail heeft de onderhoudskosten namelijk ingeschat op 25 tot 40 procent van de huidige kosten.

ProRail, welke samenwerkt met circa 6.000 (onder)aannemers, heeft aangegeven maatregelen te willen nemen. Zo moeten alle onderaannemers voor het nieuwe jaar aantonen dat ze veilig werken. Wanneer de desbetreffende partijen dit onvoldoende kunnen, dan mogen deze niet meer deelnemen aan aanbestedingen rondom het onderhoud van het spoornet. ProRail hoopt hiermee te voorkomen dat kwaliteit en veiligheid ten koste gaat van de bezuiniging.

Doe de letselschadetest!