22 mei 2014

Uit onderzoek blijkt dat het aantal medische fouten dat in 2013 werd gemeld in Duitsland, met maar liefst 17% is toegenomen. Alleen al bij de Duitse ziektekostenverzekeraars kwamen 14.600 klachten binnen, dat zijn 2.000 klachten meer in vergelijking met het jaar daarvoor. De schatting is dat in totaal meer dan 26.000 Duitsers bij diverse instanties hebben gemeld slachtoffer te zijn geworden van een medische misser. Zorgverzekeraars wijzen verbeterde patiëntenrechten aan als oorzaak van de stijging van het aantal meldingen.

Ruim 25% van de medische fouten ook vastgesteld

Van alle meldingen die worden gedaan is slechts een deel echt gegrond. De Duitse zorgverzekeraars schatten dat bij een kwart van de klachten de medische fout ook echt wordt vastgesteld. Op basis van het aantal klachten zou dit betekenen dat in 2013 ruim 6.500 keer een medische fout werd vastgesteld in Duitsland. Aangezien uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel van de gegronde medische missers te voorkomen waren, vinden de zorgverzekeraars dit aantal veel te hoog.

Rechten slachtoffers van medische fout

De reden voor de substantiële toename in het aantal meldingen van medische fouten, ligt bij de verbeterde rechten voor patiënten in Duitsland. Hierdoor is de drempel om te klagen lager geworden en is het makkelijker geworden om aanspraak te maken op een eventuele letselschadevergoeding. Ook in Nederland kunnen patiënten die het slachtoffer zijn geworden van een medische fout aanspraak maken op een letselschadevergoeding, voorwaarde is wel dat aangetoond kan worden dat de behandelend arts nalatig heeft gehandeld.

LetselPro begeleidt slachtoffers van medische fouten

Bij LetselPro zijn wij specialist in het begeleiden van slachtoffers van medische fouten bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding en/of smartengeld. Over de jaren heen hebben wij veel expertise op dit gebied opgebouwd. Hierdoor weten wij als geen ander wat voor impact een medische fout heeft op het leven van het slachtoffer en houden wij daarom rekening met zowel de zakelijke-, als de menselijke kant van de letselschadezaak. Meer weten? Neem contact op via onze website of neem telefonisch contact op door te bellen naar 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!