23 oktober 2013

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft kort geleden onderzoek gedaan naar de gevolgen van de invoering van de wintertijd op verkeersveiligheid. Uit eerder uitgevoerd Belgisch onderzoek is namelijk gebleken dat het invoeren van de wintertijd zorgt voor een toename van het aantal verkeersongevallen. Bij dit onderzoek is met name gekeken of er statistisch gezien meer verkeersongevallen per afgelegd aantal kilometers voorkomen als men langer in schemer of donker deelneemt aan het verkeer.

Minder daglicht leidt tot meer letselschade

Het onderzoek van SWOV laat zien dat het ingaan van de wintertijd (sinds 1996) inderdaad samenvalt met een hoger aantal verkeersslachtoffers en -ongevallen (al dan niet met letselschade tot gevolg). Dit verschijnsel blijft van kracht gedurende de daaropvolgende maanden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het terugzetten van de klok an sich dus niet noodzakelijkerwijs de reden hoeft te zijn van de verslechterde verkeersveiligheid. De verklaring lijkt zich eerder te bevinden in het feit dat er zich, gedurende de winterperiode, meer verkeer verplaatst in schemer en donker. Vooral voetgangers zijn slachtoffer. Deelname aan het verkeer zonder afdoende daglicht blijkt voor deze groep de meeste risico’s met zich mee te brengen.

Leidt zomertijd tot minder letselschade?

Ondanks de grotere aantallen ongevallen en letselschade slachtoffers, is op geen enkele wijze bewezen dat de wintertijd (het verzetten van de klok) effect heeft op de verkeersveiligheid. Daarbij is onze wintertijd in feite de ‘werkelijke tijd’ en hebben we gedurende de zomer een aangepaste tijd. Eigenlijk zou dus gesteld moeten worden dat de overschakeling naar de zomertijd leidt tot minder slachtoffers en letselschade (in plaats van andersom). Vanuit die invalshoek bezien lijkt het dat dan ook erg interessant om onderzoek te doen naar de afname van het aantal letselschade slachtoffers wanneer de zomertijd onze standaardtijd zou worden.

Letselschade Test

Heeft u letselschade opgelopen tijdens een verkeersongeval al bestuurder of voetganger? Voer dan nu onze Letselschade Test uit en zie direct of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding! U kunt ook persoonlijk contact opnemen met letselschadebureau LetselPro via ons contactformulier of door te bellen naar 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!