18 juli 2016

Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is het laatste half jaar met 56 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar, zo meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Waar er vorig jaar in de eerste zes maanden ‘slechts’ 27 mensen omkwamen in de bouw, waren dat er dit jaar 42. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt daarnaast dat het aantal ernstige ongevallen is gestegen met 14 procent en het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen steeg met 16 procent.

Toename van de bouwproductie

Tijdens de crisis is het aantal bouwprojecten ver teruggevallen. Nu het de laatste tijd met de economie beter gaat, zien we ook dat er steeds meer bouwprojecten worden gestart. Deze stijging neemt ook een stijging van bedrijfsongevallen in de bouw met zich mee. Dit wordt dan ook onder meer als verklaring gegeven door de woordvoerder van de Inspectie SZW voor de toename in het aantal ongevallen op de bouwplaats.

Miscommunicatie en onduidelijkheid

Volgens de inspectie worden de meeste bouwongevallen veroorzaakt door onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid en miscommunicatie op de bouwplaats. De miscommunicatie ontstaat doordat er niet alleen Nederlands, maar ook Pools, Roemeens en Engels wordt gesproken. Dit kan tot ongelukken met ernstig letsel of zelfs dodelijke bouwongevallen leiden. Daarnaast zijn er vaak meerdere bouwbedrijven tegelijkertijd aan het werk, zonder heldere afspraken te hebben gemaakt over de verantwoordelijkheid omtrent het waarborgen van de veiligheid van alle aanwezigen op de bouwplaats. De onduidelijkheid leidt er vervolgens toe dat de veiligheid verre van optimaal is.

Letselschade in de bouw

In het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat ruim de helft van de ernstige bouwongevallen bestaat uit vallen van een hoogte of door te struikelen op de bouwplaats. Daarnaast worden bouwvakkers vaak geraakt door vallende objecten of ontstaat er ernstig letsel door gebruik van machines, gereedschap of voertuigen op de bouwplaats.

Hulp bij letselschadevergoeding bij bedrijfsongevallen

Wanneer u letsel heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval, kunt u via onze korte Letselschade Test te weten komen of u voor een letselschadevergoeding in aanmerking komt. Wilt u letselschade claimen, dan bieden wij hierbij gratis juridisch advies. Volgens de wet zijn de kosten voor onze hulp verhaalbaar op de aansprakelijke partij en wanneer dit niet het geval, dan dragen wij zelf de kosten. U kunt dus altijd gratis van onze hulp gebruik maken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Doe de letselschadetest!