4 maart 2019

Terwijl er in 2017 nog 54 bedrijfsongevallen met dodelijke afloop gemeld werden bij de Inspectie SZW, waren er in 2018 maar liefst 71 doden op de werkvloer te betreuren. Vooral in de bouwsector vinden veel bedrijfsongevallen met dodelijke afloop plaats, want maar liefst 20 van de 71 dodelijke slachtoffers vielen in deze sector. Ook de transportsector, de handel en de industrie zijn sectoren waar de kans op een dodelijk bedrijfsongeval hoger is dan in andere sectoren.

Roep om meer oog voor veiligheid op de werkvloer

Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers van 71 over een aantal jaar bekeken geen grote afwijking is van het gemiddelde, roept de Inspectie SZW bedrijven toch op om meer oog te hebben voor veilig werken. Ieder bedrijf zou hierbij veiligheidsprocedures moeten hebben en een cultuur van veilig en gezond werken. De Inspectie SZW heeft op dit moment het gevoel dat de focus vooral op snel en efficiënt werken ligt en dat de veiligheid op de werkvloer hierdoor in het gedrang kan komen.

Kleine bedrijven oververtegenwoordigd binnen de statistieken

Uit de cijfers blijkt bovendien dat de meeste dodelijke bedrijfsongevallen statistisch gezien bij kleinere bedrijven met minder dan tien werknemers plaatsvinden. Hier vinden maar liefst 67 dodelijke bedrijfsongevallen per 100.000 werknemers plaats, terwijl dit cijfer bij bedrijven uit de grootste categorie op ‘slechts’ 11 ligt. Doordat het onderzoeken van bedrijfsongevallen veel tijd in beslag neemt, breidt de Inspectie SZW op dit moment haar personeelsbestand uit, zodat er ook tijd overblijft voor het proactief inspecteren van bedrijven.

Letselschade na een bedrijfsongeval

Uit het bovenstaande blijkt maar weer eens dat het geen vanzelfsprekendheid is om na een dag werken weer gezond en wel thuis te keren. De kans op letsel of erger ligt namelijk altijd op de loer. Heeft u letsel opgelopen terwijl u voor uw baas aan het werk was? Dan is de kans aanwezig dat u recht heeft op een vergoeding voor de hieruit voortvloeiende letselschade. LetselPro kan u gratis helpen bij het claimen van deze schade. Onze letselschadejuristen zorgen ervoor dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft, zonder dat de relatie met uw werkgever hieronder hoeft te lijden. Let uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan ons voor.

Doe de letselschadetest!