28 juli 2017

Uit cijfers van de Inspectie SZW over 2016, blijkt dat de kans om betrokken te raken bij een bedrijfsongeval, groter is tijdens de zomervakantie dan op andere momenten gedurende het jaar. Een mogelijke verklaring is dat bedrijven tijdens de vakantieperiode dezelfde productie willen draaien, terwijl zij met een lagere bezetting werken. Hierdoor neemt de werkdruk én de kans op fouten en ongelukken drastisch toe. Bovendien zijn de meest ervaren werknemers vaak op vakantie, terwijl uitzendkrachten en vakantiewerkers hun plaats innemen. Deze laatste twee groepen hebben vaak minder ervaring met de werkzaamheden en weten daardoor niet goed hoe zij gevaarlijke situaties moeten herkennen.

Meer kans op bedrijfsongeval als uitzendkracht

Uit het rapport van de arbeidsinspectie blijkt namelijk dat tijdelijke werknemers twee keer vaker betrokken raken bij een bedrijfsongeval dan vaste krachten. De algemene indruk is dat veel bedrijven niet de moeite nemen om uitzendkrachten voldoende te informeren over de risico’s die er op de werkvloer bestaan. Daarnaast worden tijdelijke krachten soms aan het werk gezet met zaken als een hoogwerker of heftruck, terwijl zij hier niet voor bevoegd zijn. Dit is natuurlijk vragen om problemen.

Inspectie pleit voor heldere veiligheidsinstructies

Vaak willen bedrijven niet te veel investeren in het onderwijzen van tijdelijke krachten, aangezien deze werknemers na een korte periode weer bij een ander bedrijf aan de slag gaan. Dit is echter een kortzichtige gedachte, aangezien de kosten die gepaard gaan met een bedrijfsongeval vele malen hoger zijn. De Inspectie SZW pleit daarom voor heldere veiligheidsinstructies die door iedere werknemer (tijdelijk of vast) gemakkelijk begrepen kunnen worden. Saillant detail is namelijk dat tussen de 5 en 10 procent van alle zware bedrijfsongevallen plaatsvond omdat de veiligheidsinstructies niet waren begrepen.

Juridische hulp na een bedrijfsongeval

Bent u, als uitzendkracht of als vaste werknemer, betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval? Dan heeft u bijna altijd recht op een volledige vergoeding van uw letselschade. Uw werkgever moet er namelijk voor zorgen dat uw werkomgeving volledig voldoet aan alle veiligheidseisen en dat u een uitgebreide veiligheidsinstructie heeft ontvangen én begrepen. In de praktijk is dit vaak niet het geval. Neem na een bedrijfsongeval daarom altijd vrijblijvend contact op met een specialist van LetselPro. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Doe de letselschadetest!