29 januari 2015

In het nieuw verschenen ANWB Smartengeldboek 2015 constateert de ANWB dat rechters in Nederland steeds meer aandacht geven aan het toekennen van smartengeld, de schadevergoeding voor het leed ten gevolge van een ongeval, aan slachtoffers van ongevallen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat rechters steeds uitgebreider motiveren waarom zij smartengeld toekennen. Daarnaast viel de hoogte van het smartengeld in sommige gevallen zelfs hoger uit dan bij vergelijkbare claims vorig jaar.

Hoogte smartengeld te laag

Een voorbeeld hiervan is een claim waarbij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot om de hoogte van het toegekende smartengeld met 10% te verhogen. Dit, omdat het hof rekening hield met de discussie die in Nederland gaande was over het feit dat het smartengeld in Nederland als te laag wordt ervaren in vergelijking met andere landen. Ondanks de verbetering in enkele gevallen, blijft de ANWB zich inzetten voor een rechtvaardigere schadevergoeding voor het leed van slachtoffers.

In de 50e editie van het ANWB Smartengeldboek worden uitspraken verzameld aangaande het toekennen van smartengeld in Nederland. In de nieuwste editie zijn er in vergelijking met vorig jaar 100 nieuwe uitspraken toegevoegd. Tevens staat hier een redactioneel artikel in, dat inspringt op de huidige discussie over de hoogte van smartengeld in Nederland. Het boek is te bestellen op de website www.smartengeld.nl.

Hoogte smartengeld berekenen

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval en hier letsel bij heeft opgelopen waar u veel last van heeft, dan zou u aanspraak kunnen maken op het claimen van smartengeld. Bent u benieuwd of u recht heeft op smartengeld en de hoogte hiervan? Laat u dan kosteloos bijstaan door een van onze specialisten. Contact opnemen is mogelijk via ons online contactformulier of via het telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!