26 september 2022

Begin 2020 wist niemand nog precies wat covid inhield. Een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidde met griepsymptomen, daar hield de kennis wel op onder de bevolking. In de eerste maanden van de pandemie heeft veel zorgpersoneel zonder enige maatregelen en bescherming doorgewerkt en hierdoor covid opgelopen. Velen van hen hebben hier langdurige klachten aan overgehouden. Vakbonden FNV en CNV stappen nu naar de rechter, met een kortgeding hopen zij een schadevergoeding af te dwingen.

Schadevergoeding long covid

De vakbonden eisen een schadevergoeding voor de werknemers in de zorg die long covid hebben opgelopen en hierdoor langdurig ziek zijn geworden. Velen zijn uiteindelijk ontslagen na lang thuis te hebben gezeten door long covid. Doordat de werknemers de eerste maanden zonder bescherming werd opgelegd om te werken, is de staat hiervoor zowel verantwoordelijk als aansprakelijk.

Arbeidsongeschikt door covid

Een groot deel van het zorgpersoneel die long covid heeft opgelopen, zit nu nog steeds thuis. Ongeveer 2/3 van alle patiënten met long covid zijn uiteindelijk door het UWV aan het begin van dit jaar arbeidsongeschikt verklaard. Dit zijn in totaal om en nabij 450 mensen. Voor deze mensen is het niet meer mogelijk om (volledig) te werken door de klachten van het coronavirus. Hierdoor komen veel mensen in financiële problemen. Het grootste gedeelte van deze mensen is dus zorgpersoneel, op wie de overheid beroep heeft gedaan om langer door te werken in het eerste gedeelte van de coronaperiode. Volgens de vakbonden verdient deze groep mensen juist de steun om zo langer de mogelijkheid te krijgen om te werken aan hun genezing. Hiervoor dient dus een schadevergoeding te worden uitgereikt.

Subsidieregeling

Op dit moment wordt van de werkgever verwacht dat het loon van iemand die ziek is geworden met long covid, na het tweede ziektejaar nog een half tot heel jaar door te betalen. Op deze manier blijven deze werknemers ook nog in dienst in de zorg, waar zoals bekend een groot tekort aan personeel is. Het ministerie heeft nu een subsidieregeling lopen die de kosten gedeeltelijk zullen dekken. Deze periode houdt binnenkort dus echter voor veel mensen op, wat voor financiële problemen zal gaan zorgen. Het ultimatum dat door de vakbonden is opgezet moet hierbij gaan helpen.

Letselschadevergoeding door ziekte

Bent u ook ziek geworden door slechte beschermingsmaatregelen op uw werk? Wellicht is uw werkgever aansprakelijk te stellen. Doe nu de test of neem vrijblijvend contact op met een van onze letselschadespecialisten. Onze hulp is geheel kosteloos! Doe de letselschadetest!