20 mei 2020

Tijdens de coronacrisis wordt er een stuk meer thuisgewerkt. Voor veel mensen is het meer een gewoonte dan een uitzondering geworden. Veel werknemers hebben daarbij zelf een werkplek in huis geïmproviseerd. Van de werknemers wordt hierbij dan ook een grote flexibiliteit verwacht, maar hoe zit het met thuiswerken en de werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid bij zorgplicht

Op basis van artikel 7:658 BW, is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor zijn werknemers en heeft hij een zorgplicht hierover. Indien een werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan, is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Onder zorgplicht vallen bijvoorbeeld het nemen van maatregelen en het geven van aanwijzingen en instructies voor een veilige werkplek. Een werkgever heeft hier op kantoor grip op, zoals het bieden van een goede stoel en afgesteld bureau volgens de Arboregels. Maar hoe zit dit nu precies bij het thuiswerken?

Invloed op een veilige werkplek

Bij het werken in huis heeft de werkgever geen of beperkte invloed op het bieden van een verantwoorde werkplek. Toch is de werkgever wel aansprakelijk voor schade die tijdens werktijd is opgelopen, tenzij er aangetoond kan worden dat de werkplek wel veilig was. Al heeft de werkgever aan alle verplichtingen van de zorgplicht gedaan, dan nog kan de werkgever volgens artikel 7:611 BW aangesproken worden op zijn werkgeversaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als een werknemer thuis te veel uren achter elkaar werkt en te weinig pauze neemt en hierdoor letselschade oploopt.

Risico’s tijdens het thuiswerken

Tijdens het thuiswerken kunnen er hele andere ongevallen zorgen voor letselschade dan een ongeval op kantoor. Bijvoorbeeld door rondslingerend speelgoed of een gladde vloer. Doordat het voor een werkgever niet mogelijk is om hiervoor maatregelen te treffen, kan hij daarvoor ook niet aansprakelijk gesteld worden. Vaak zal het er bij aansprakelijkheid op aan komen hoe de werkplek is ingericht. Heeft de werkgever de juiste middelen aangeboden, zoals een ergonomische stoel en de juiste apparatuur, en of er voldoende veiligheidsinstructies zijn aangeboden.

Letselschade tijdens het thuiswerken opgelopen?

Een ongeluk moet dus gebeuren terwijl je aan het werk bent en terug te relateren zijn aan de zorgplicht van uw werkgever. Heeft u letselschade opgelopen waar u uw werkgever voor aansprakelijk wilt stellen? Leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor en wij zoeken voor u uit wat uw kans is op een letselschadevergoeding. Neem hiertoe telefonisch contact met ons op of contacteer ons via het online contactformulier.

Doe de letselschadetest!