29 augustus 2014

Uit het rapport meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 gepubliceerd door inspectie SZW, kwam naar voren dat werken in de scheepsbouw erg gevaarlijk is. Enkele jaren geleden kwam de scheepsbouw ook al in opspraak. De inspecteurs ontdekten een groot aantal gevaarlijke werkplekken met verhoogde kans op ongevallen met letselschade. Bij een inspectie enige tijd later waren veel gevaarlijke werksituaties ondertussen verbeterd. De inspectie SZW zal in 2014 nog een groot aantal bezoeken afleggen om de veiligheid nog verder te verbeteren.

Onveilige werkplek

Tijdens de inspectie trof men veel gevaarlijke werkplekken aan. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden die worden uitgevoerd op grote hoogte werden er niet de juiste veiligheidsmaatregelen genomen en door niet afgedichte gaten in de vloeren. Verder lagen er luchtslangen, gasslangen en gereedschap verspreid over de gehele vloer. Ongeveer 30% van alle genoteerde overtredingen hadden te maken met werkplekken die onveilig waren ingericht. Hierdoor is de kans op letselschade tijdens een bedrijfsongeval groot.

Gevaarlijke stoffen

Ook de onderwerpen gevaarlijke stoffen en risico-inventarisatie en -evaluatie scoren onvoldoende met respectievelijk 25% en 21% van de gevaarlijke situaties. Voornamelijk is er gekeken naar hoe de bedrijven omgaan met situaties waarbij asbest een rol speelt. In veel gevallen was de kennis van het bedrijf onvoldoende op dit gebied. Er waren zelfs bedrijven waar geen asbestprotocol aanwezig was. Nog zorgwekkender waren de bedrijven waarbij de werknemers nooit een opleiding hadden gehad voor het herkennen van asbest.

Letselschade bedrijfsongeval

Heeft u zelf te maken gekregen met letselschade door een bedrijfsongeval? De werkgever is verplicht een veilige werksituatie te creëren. Wanneer de werkplek niet veilig was ten tijde van het bedrijfsongeval, heeft u zeer waarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Onze letselschade experts kunnen u gratis en geheel vrijblijvend helpen om uw letsel te krijgen vergoed. Voordat u contact opneemt zou u alvast onze letselschade test kunnen invullen, deze geeft een snelle indicatie of u kans maakt op een letselschadevergoeding.

Doe de letselschadetest!