31 oktober 2012

De kans om letselschade slachtoffer te worden in de bouw is ruim 5 maal groter dan in andere werk sectoren. Dit blijkt uit het ‘Inspectierapport Bouw’ dat is opgesteld door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De bouw is hiermee één van de meest risicovolle sectoren. Met name de fysieke belasting, waar 77% van de werknemers in de bouw mee te maken krijgt, is debet aan een groot deel van de arbeidsongevallen en letselschadegevallen. Ook blootstelling aan asbest (8%) en kankerverwekkende kwartsstof (18%) komen relatief veel voor.

Door het grote risico in de bouw zal ook in 2013 streng worden gecontroleerd op overtreding van veiligheidsvoorschriften en zullen arbeidsongevallen uitgebreid worden bestudeerd. Onder andere worden de belangrijkste beroepsziekten in kaart gebracht. Beroepsziekten die nu in de bouw voor veel problemen en letsel zorgen zijn: gehooraandoeningen (56%), aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat (35%) en psychische aandoeningen (4%).

Betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval? U kunt hiervoor in aanmerking komen om uw letselschade vergoedt te krijgen! Neem gratis en vrijblijvend contact op met letselschadespecialist LetselPro.

Doe de letselschadetest!