17 september 2019

Het is weer oogsttijd, de tijd dat akkerbouwers de gewassen van het land halen. Dit is helaas ook de tijd met een verhoogde kans op ongelukken binnen de agrarische sector. Er is dan namelijk veel werk te verzetten, terwijl er maar beperkt tijd is. De combinatie van de hoge werkdruk, vermoeidheid en het gebruik van zware machines is een gevaarlijke combinatie die potentieel dodelijk kan zijn. Loonwerkers en akkerbouwers wordt dan ook opgeroepen om veiligheid in acht te nemen en ervoor te zorgen dat zijzelf en hun personeel na de oogst weer veilig huiswaarts keren.

Ongeluk zit in een klein hoekje

Bij het gebruik van zware machines zit een ongeluk altijd in een klein hoekje. Tijdens de oogst worden er bijvoorbeeld ieder jaar weer mensen gegrepen door bewegende delen van machines en raken ze hierdoor bekneld. Niet zelden leidt dit tot geamputeerde ledematen. Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de risico’s en dat zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen genomen worden om ongelukken te voorkomen. Dat een machine is geproduceerd volgens de Europese veiligheidseisen, betekent bijvoorbeeld niet automatisch dat het gevaar geweken is.

Het gaat er namelijk ook om hoe er met de machines omgegaan wordt. Loshangende kleding of lang haar kan bijvoorbeeld door machines gegrepen worden, ook wanneer deze machines aan de veiligheidseisen voldoen. Daarnaast is het bijvoorbeeld zeer gevaarlijk om een machine met draaiende motor te smeren en is het dus niet slim om dat te doen, ook niet als dat makkelijker gaat. Tot slot speelt vermoeidheid tijdens de oogstperiode ook een belangrijke rol. Wanneer er te lang achter elkaar wordt doorgewerkt, worden er makkelijker dingen over het hoofd gezien, wat de kans op ongelukken vergroot. Van de 93 ernstige landbouwongelukken in 2017, werd bijvoorbeeld 75 procent veroorzaakt door rijdend materieel.

Inspectie SZW en oogstongelukken

Wanneer het slachtoffer van een bedrijfsongeval naar het ziekenhuis moet of blijvend letsel oploopt, dan moet de Inspectie SZW altijd ingeschakeld worden. Deze overheidsdienst onderzoekt vervolgens wat er is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor het ongeval. Houdt het slachtoffer lichamelijk letsel aan het ongeval over, dan deelt de dienst vrijwel altijd een boete aan de werkgever uit. Daarnaast voert de Inspectie SZW ook preventieve controles uit. In 2017 werden bijvoorbeeld bij 83 procent van de gecontroleerde loonbedrijven gebreken op het gebied van veilig werken geconstateerd. Meestal betrof het gebreken aan machines zoals ontbrekende afdekkappen.

Gratis hulp bij letselschade na een bedrijfsongeval

Bent u onder werktijd betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u hier letselschade door opgelopen? Dan is de kans zeer groot dat uw werkgever aansprakelijk is. Uw letselschade kunt u op dat moment verhalen bij uw werkgever en diens verzekeraar. Omdat dit in een langdurig juridisch proces kan ontaarden en omdat u de relatie met uw werkgever waarschijnlijk niet onder druk wilt zetten, kunt u zich het best laten begeleiden door ervaren letselschadejuristen. LetselPro staat daarom klaar om uw kosteloos bij te staan. Onze letselschadespecialisten hebben namelijk zeer veel ervaring met letselschade na een bedrijfsongeluk en onze kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan ons voor.

Doe de letselschadetest!