13 maart 2014

Een groot deel van de gevallen van letselschade vindt plaats op de werkplek. Een bijzondere categorie binnen de letselschade is de categorie waarbij een persoon letsel oploopt door bewegende delen van een machine. Dit, terwijl deze persoon werkzaamheden uitvoert met de machine of in de nabijheid ervan. Tegenwoordig moeten alle machines in de EU voorzien zijn van het CE keurmerk, wat aangeeft dat de machine voldoet aan de veiligheidseisen die binnen de EU gesteld worden. Dit betekent echter niet dat het gevaar op letselschade geweken is.

‘Veilige machines’ geen garantie tegen letselschade

De veiligheidseisen die verbonden zijn aan het CE keurmerk zijn namelijk vaak erg algemeen geformuleerd en kunnen daardoor tot onduidelijkheden leiden. Verder zijn de teksten op machines niet altijd in het Nederlands uitgevoerd en wil de handleiding van de machine nog weleens ontbreken. Ook komt het voor dat de beveiligingen op de machines worden verwijderd of omzeild, of dat een beveiliging zoals een noodstop te ver van de werkplek is geplaatst.

Ter illustratie is uit onderzoek in de metaalsector gebleken dat bij 30% van de bedrijfsongevallen met machines een adequate afscherming ontbrak. In 13% van de gevallen was de afscherming verwijderd of de beveiliging gedeactiveerd. Bij een ander onderzoek, in de bakkerijsector dit keer, bleek na inspectie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 73% van de gecontroleerde bedrijven niet veilig genoeg was. Onveilige transportsystemen en machines bleken in deze sector veelvuldig niet aan de veiligheidseisen te voldoen.

Letselschade bij het werken met machines voorkomen

Wat kunt u zelf doen om letsel naar aanleiding van het werken met machines te voorkomen? De Arbo Unie geeft het dringende advies om vooral zelf heel goed op te letten in de werkomgeving. Kijk kritisch of de machine wel voldoet voor het beoogde gebruik en neem de gebruiksaanwijzing grondig door. Tevens is het belangrijk om gevaarlijke aspecten van de machine te signaleren en voor het gebruik te kijken waar veiligheidsvoorzieningen zoals een noodstop zich op de machine bevinden.

LetselPro: professionele bijstand na een bedrijfsongeval

Wanneer iemand tijdens het werk letselschade oploopt, is de kans groot dat deze persoon recht heeft op een letselschadevergoeding. In beginsel is de werkgever namelijk altijd verantwoordelijk voor het letsel en de daaruit voortkomende letselschade. Tenzij de werkgever kan bewijzen dat deze er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Wanneer u zelf letselschade heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval kan een letselschadespecialist van LetselPro u bijstaan bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding. U kunt op onze website zelf op eenvoudige wijze testen hoe groot de kans is dat u recht heeft op een letselschadevergoeding en/of smartengeld. Natuurlijk kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken op 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!