12 mei 2014

Nabij Wetteren (België) ontspoorde begin mei 2013 een trein met giftige stoffen. Drie wagons van de trein vlogen in brand en tijdens het blussen van de brand sijpelden giftige stoffen met het bluswater mee het riool in. Meer dan honderd mensen raakten gewond, met voornamelijk klachten aan de luchtwegen. Bewoners moesten worden geëvacueerd. Artsen hadden niet meteen in de gaten dat de klachten verband hielden met de treinramp. Bij velen leeft angst over wat het gif in de toekomst nog aan gezondheidsschade kan aanrichten.

Maatregelen in Nederland

Na deze treinramp zijn er in Nederland nauwelijks maatregelen genomen. Direct na het ongeval laaide de discussie over giftransport over het spoor op. Echter ebde deze aandacht al snel weer weg. Het blijft een moeilijk onderwerp om het transport van giftige stoffen meer te controleren en veiliger te laten verlopen. Sommige giftige stoffen dienen juist gelucht te worden, terwijl bij andere stoffen juist niet gelucht mag worden. Iedere gevaarlijke stof heeft haar eigen gebruiksaanwijzing en daarbij behorende risico’s. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed, maar in iedere trein met gevaarlijke stoffen schuilt een potentieel risico voor de volksgezondheid.

Voorkomen is beter dan genezen

LetselPro is van mening dat de risico’s nu al zo veel mogelijk beperkt moeten worden. Wanneer een ramp zich eenmaal voordoet wordt er vaak achteraf geroepen dat de veiligheidseisen al eerder aangescherpt moesten worden. Echter is het dan te laat en kunnen veel mensen ernstig letsel oplopen door de vrijgekomen giftige stoffen. Naast het letsel dat mensen oplopen, raken de flora en fauna in de omgeving eveneens aangetast.

Doe de letselschadetest!