17 oktober 2017

Als het aan de Tweede Kamer ligt, kunnen nabestaanden en naasten van de slachtoffers van letselschade in de toekomst affectieschade claimen. Dit houdt in dat nauwe verwanten van iemand die ernstig letsel oploopt of komt te overlijden, recht hebben op een vergoeding voor immateriële schade. Zij kunnen deze schade dan claimen bij de aansprakelijke partij. Een dergelijke wet moet ervoor zorgen dat stiefkinderen en stiefouders dezelfde mogelijkheden krijgen als biologische verwanten, mits er sprake is van een duurzaam gezinsverband.

Kamervragen wetsvoorstel affectieschade beantwoord

Het bovenstaande wetsvoorstel is reeds in mei van dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer. Voordat de beoogde wet er komt, zal ook de Eerste Kamer het voorstel aan moeten nemen. Inmiddels hebben Eerste Kamerleden Kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke minister. Deze vragen hadden onder andere betrekking op de ernst van het letsel waarbij een claim voor affectieschade mogelijk moet worden en wat er wordt verstaan onder een ‘nauwe persoonlijke relatie’. De Eerste Kamer wil hiermee voorkomen dat het wetsvoorstel een zogenaamde ‘claimcultuur’ aanwakkert.

In zijn antwoorden geeft minister Blok van Veiligheid en Justitie aan dat hij niet verwacht dat het wetsvoorstel affectieschade een claimcultuur in de hand zal werken. In diverse andere Europese landen bestaat al dergelijke wetgeving en dit heeft hier niet geleid tot een groot aantal schadeclaims voor affectieschade. De Minister stelt dat een dergelijke claim slechts in een beperkt aantal situaties mogelijk zal zijn, dat de groep mensen die in aanmerking komt voor zo’n claim begrensd is en dat de hoogte van de bedragen bovendien vaststaat.

Letselschadevergoeding voor immateriële schade

Wanneer u buiten uw schuld om letselschade oploopt, dan heeft u niet alleen recht op een vergoeding voor tastbare schade, maar ook op een vergoeding voor immateriële schade. Deze laatste schadeposten zijn echter zeer lastig vast te stellen en het berekenen van het bijbehorende schadebedrag is specialistisch werk. Het is daarom bij het claimen van immateriële letselschade nog belangrijker dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde belangenbehartiger. LetselPro heeft bijvoorbeeld een rekenkundige in dienst die gespecialiseerd is in het nauwkeurig vaststellen van materiële en immateriële schadeposten. Zo weet u zeker dat de hoogte van uw schadevergoeding overeenkomt met de schade die u heeft geleden.

Gratis juridische bijstand bij Letselschade

Wilt u zich laten bijstaan tijdens het claimen van uw letselschadevergoeding? Dan is het goed om te weten dat de specialistische juridische hulp van LetselPro altijd gratis is. Leg daarom vandaag uw zaak nog vrijblijvend aan ons voor. Dit kan telefonisch, maar ook via ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest!