15 november 2013

Kort geleden volgden de letselschadejuristen van LetselPro de cursus ‘Medische kennis voor juristen’. Tijdens deze cursus werden een aantal statistische gegevens besproken. Deze delen wij graag met u!

Bijna 2 miljoen mensen in Nederland ondergaan jaarlijks een medische behandeling in verband met letsel. Van dit letsel ontstaat 25% door een verkeersongeval. Jaarlijks worden 21.000 slachtoffers met letsel opgenomen in het ziekenhuis.

Medische behandeling letsel

Van alle letselschade slachtoffers is 10 tot 15% multi-traumapatiënt. Dit zijn patiënten met meervoudig letsel in verschillende orgaansystemen (hersenen, borstkas, buik, bekken, ledematen). Alle multi-traumapatiënten in Nederland worden volledig behandeld door chirurgen die zijn gespecialiseerd in Traumatologie. Een identieke situatie zien we in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze chirurgen heten traumachirurgen, chirurg-traumatologen of Unfallchirurgen.

Traumachirurgen behandelen en opereren 80% van alle:

  • wervelfracturen
  • heupfracturen
  • bekkenletsels
  • peesrupturen
  • brandwonden
  • handletsels
  • vingerfracturen
  • sportletsels
  • intra-articulaire
  • pijpbeenfracturen

Traumachirurgen doen arthroscopiën, plaatsen prothesen, verrichten wekedelenreconstructies, doen huidtransplantaties, behandelen pseudo-arthroses, behandelen botinfecties en verrichten arthrodesen.

De meeste SEH-afdelingen worden bemand door chirurgisch assistenten. De chirurg-traumatoloog is medisch hoofd van deze afdeling en bewaakt de kwaliteit. 42% van alle chirurgische opnames is acuut. De trauma-chirurg vangt zelf de ongevalspatiënt op, beoordeelt zelf alle röntgenfoto’s, regelt de opname en opereert aansluitend zelf het letsel.

Letselschade bij jongeren

Letselschade is verantwoordelijk voor het hoogste percentage sterfte en blijvend letsel bij jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 40 jaar. Zeker bij deze groepen kan blijvend letsel enorme financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer arbeidsongeschiktheid optreedt. Is deze letselschade ontstaan door derden, dan heeft het slachtoffer recht op een letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van iemand anders? Neem dan zo snel mogelijk contact op met letselschadebureau LetselPro voor een optimale letselschadevergoeding en kosteloze juridische hulp.

Doe de letselschadetest!