5 juni 2013

Vanuit de Verenigde Naties (VN) is er kritiek geuit op de door Minister van Veiligheid en Justitie ,Ivo Opstelten geopperde grootschalige inzet van stroomstoot-wapens. De kritiek komt, om precies te zijn, van het VN-Comité tegen Foltering. Het comité is niet te spreken over de plannen van Minister Opstelten om iedere agent in Nederland gebruik te laten maken van stroomstoot-wapens. Het gebruik zou namelijk de grens om geweld uit te oefenen verlagen, doordat het wapen nauwelijks sporen van letsel achterlaat.

Taser vermindert kans op letsel

Technisch gezien geeft het wapen een korte stroomstoot om spieren tijdelijk te verlammen. Dit, met als doel om bijvoorbeeld tegenstribbelende arrestanten onder controle te krijgen. Volgens onderzoek moet de inzet van het wapen de letselschade bij agenten en arrestanten verminderen, maar de praktijk laat soms ook anders zien. In een land als Amerika, waar een groot deel van de politieagenten gebruik maakt van de zogenaamde ‘tasers’, komen diverse nadelen duidelijk naar voren.

Nadelen van de taser

Door de verlaagde drempel tot geweld komen er in Amerika nogal eens arrestanten door stroomstoten om het leven. Stroomstoten kunnen namelijk het hartritme ontregelen. Goede training en het voorkomen van misbruik door agenten zijn dus essentiële stappen die genomen moeten worden, alvorens het wapen in Nederland doorgevoerd zou kunnen worden zonder dat dit een acute toename van letsel onder arrestanten tot gevolg gaat hebben. Daarnaast raadt het Comité tegen Foltering aan om het wapen alleen onder gevaarlijke en levensbedreigende situaties te gebruiken en het wapen niet zomaar aan elke agent mee te geven.

Doe de letselschadetest!