8 november 2012

Als de plannen van het nieuwe kabinet Rutte II zoals neergelegd in het regeerakkoord doorgaan, zal er fors bezuinigd gaan worden op de sociale voorzieningen. Het gevolg daarvan zal zijn dat letsel slachtoffers hierdoor in de regel aanzienlijk méér schade zullen gaan lijden. Dit zal de positie van het letselschade slachtoffer in het algemeen lastiger maken. Want als de schade stijgt, zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij nog méér tegenstribbelen. Hierdoor zal de afwikkeling van een letselschade claim mogelijk langer duren.

Slecht nieuws dus voor letselschade slachtoffers.

Het wordt steeds belangrijker dat letselschade slachtoffers zich laten bijstaan door een ervaren en deskundige belangenbehartiger die hen pro-actief begeleidt, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsre-integratie en het bevorderen van zelfredzaamheid. Verzekeraars moeten op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen en zo snel mogelijk een arbeidsdeskundige en de benodigde financiële middelen ter beschikking stellen. Hierdoor zal de schade uiteindelijk beperkt blijven en zal er gemakkelijker en sneller afgewikkeld kunnen worden. Ook het letselschade slachtoffer is hierbij het meest gebaat.

Bent u al langdurig bezig om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij? Ook wanneer u al in het traject zit kunt u zich nog laten assisteren door een letselschade advocaat. Op deze manier verzekert u zich dat u de letselschade vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Tevens zal dit traject aanzienlijk verkorten wanneer u de hulp van een letselschadebureau inschakelt. Neem gratis en vrijblijvend contact op met LetselPro!Doe de letselschadetest!