15 februari 2017

Uit gegevens van het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) blijkt dat er op snelwegen met een hogere maximumsnelheid aanzienlijk meer verkeersongelukken met dodelijke afloop plaatsvinden dan op snelwegen waar de maximumsnelheid lager ligt. Zo was er in 2015 bij 10,4 procent van alle ongevallen met letsel op een 130-km-weg een dode te betreuren. Dit terwijl dit percentage bij 120-km-wegen op 7,5 procent lag en bij 100-km-wegen zelfs op slechts 1,7 procent.

Op zich zijn deze uitkomsten niet verwonderlijk. Iemand die harder rijdt moet immers een grotere klap verwerken in het geval van een ongeluk. Dit leidt vervolgens weer tot ernstiger letsel dan wanneer de klap minder hard zou zijn geweest. De invoering van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op steeds meer snelwegen is dan ook opmerkelijk, aangezien de Minister van Infrastructuur een doelstelling nastreeft van maximaal 500 verkeersdoden in het jaar 2020.

Letselschade op Nederlandse snelwegen

Doordat er inmiddels op ruim 60 procent van de Nederlandse snelwegen 130 kilometer per uur gereden mag worden, is de kans op een ongeval met ernstig letsel een stuk hoger dan toen de maximumsnelheid per uur nog op 120 kilometer lag. Wanneer u letsel oploopt bij een verkeersongeval waarbij u zelf geen schuld heeft gehad, dan kunt u de resulterende letselschade verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u zowel materiele als immateriële letselschade claimen in de vorm van een letselschadevergoeding en het zogenaamde smartengeld. Wanneer u zich tijdens dit proces laat bijstaan door een specialist van LetselPro, dan weet u zeker dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Letsel opgelopen na een verkeersongeval op de snelweg?

Op snelwegen ligt de kans op een verkeersongeval altijd op de loer. Zo spreekt men van een kop-staartbotsing op het moment dat het ene voertuig achterop een ander voertuig rijdt. In dit geval is de achteropkomende partij in beginsel aansprakelijk. Op het moment dat er meerdere voertuigen op elkaar rijden spreekt men van een kettingbotsing. Dit soort ongevallen vindt bijna uitsluitend plaats op autosnelwegen. Bij een kettingbotsing dient iedere bestuurder de schade te verhalen op de bestuurder van een achteropkomend voertuig. Veelvoorkomend letsel bij beide soorten ongevallen zijn nekklachten of een whiplash. Wanneer u dergelijke letsel oploopt door het toedoen van een ander, dan heeft u recht op een vergoeding van de geleden schade. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten of aan derving van inkomsten.

Professionele hulp bij het claimen van Letselschade

Bent u buiten uw schuld om betrokken geraakt bij een ongeluk op de snelweg en heeft u als het gevolg hiervan te kampen met letselschade? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk stappen onderneemt die ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. De professionals van LetselPro weten precies hoe dit proces in zijn werk gaat en kunnen u met raad en daad bijstaan. Belangrijk is dat onze hulp voor u altijd gratis is, ook indien het uiteindelijk niet tot een vergoeding van uw letselschade komt. Leg uw zaak daarom aan ons voor via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of via ons online contactformulier. Hoe eerder u stappen onderneemt, hoe groter de kans op een complete vergoeding van de geleden schade.

Doe de letselschadetest!