15 maart 2013

Recente cijfers rondom hersenletsel liegen er niet om. Naar schatting worden op jaarbasis circa 85.000 Nederlanders het slachtoffer van hersenletsel. Van deze slachtoffers overleden er in 2011 maar liefst 1.017 aan hersenletsel als gevolg van een ongeval of geweldpleging. Ongeveer 21.000 slachtoffers belandden in het ziekenhuis. Met name letsel dat werd opgelopen in de privésfeer, bij sport of op het werk is in de periode van 2001 tot 2011 sterk gestegen. Met een totaal aantal van 13.000 slachtoffers in 2011 bleek er zelfs sprake te zijn van een ruime verdubbeling.

Hersenletsel bij geweld meer dan verdubbeld

Uit een verdere specificering van de statistieken blijkt dat het aantal verkeersongevallen waarbij hersenletsel werd opgelopen – met ongeveer 6.600 gevallen – vrijwel gelijk is gebleven. In de categorie ‘geweld’ is wel een flinke stijging waarneembaar. Het aantal slachtoffers met hersenletsel als gevolg van geweld of geweldsmisdrijven steeg namelijk van 500 naar 1.200 gevallen. Een andere interessante conclusie is dat de helft van de personen met hersenletsel binnen de leeftijdsgroep van 15-35 jaar het letsel heeft opgelopen als gevolg van een noodlottige val. Tot slot blijkt dat met name de leeftijdscategorieën 0-5 jaar en 75+ jaar een verhoogd risico kennen op het krijgen van hersenletsel.

Letselschadebureau LetselPro adviseert letselschade slachtoffers met hersenletsel als gevolg van een ongeval of geweld om advies in te winnen bij een letselschade advocaat, letselschadebureau of letselschadespecialist. Zeker wanneer er sprake is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Te weinig mensen zijn immers op de hoogte van de mogelijkheden tot het claimen van een letselschadevergoeding of smartengeld. Voor gratis en vrijblijvend advies kunt u ons contactformulier invullen of te bellen naar 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!