7 oktober 2021

We zien het steeds vaker, veel processen in het dagelijks leven worden steeds digitaler. Zo is dat ook het geval bij de zorg. Neem bijvoorbeeld de introductie van het Elektronisch patiëntendossier. Hierdoor kunnen communicatiefouten tussen gezondheidszorgprofessionals voorkomen worden. De directe online toegang tot het medisch dossier verbetert tevens het zelfmanagement en de veiligheid van de patiënt, aldus het RIVM. Nu is het dan ook mogelijk om via een app de nazorg te krijgen die normaliter in het ziekenhuis wordt geboden bij relatief simpel en stabiel letsel.

Bij OLVG wordt er namelijk sinds 2019 gewerkt volgens de Virtual Fracture Care methode. Patiënten met relatief simpel en stabiel letsel krijgen geen poliklinische nacontrole meer na bezoek aan het ziekenhuis. In plaats daarvan wordt alle informatie via de app verstrekt, zodat men volledig zelfstandig thuis kan herstellen. Dit heeft veel voordeel voor het wegnemen van druk bij de zorgverleners, zeker in deze crisis periode omtrent Corona is dit een hele welkome aanvulling.

Hoe werkt de Virtual Fracture Care methode?

Voor een nacontrole van een verstuiking of botbreuk, wordt normaal gesproken voor vrijwel iedere patiënt een afspraak gemaakt in het ziekenhuis. Middels onderzoek is aangetoond dat dit niet altijd noodzakelijk is. De nacontroles dienen vooral als geruststelling en zijn routinematig van aard, hierdoor voegen ze vaak niets toe aan het herstel van de breuk en leiden vrijwel nooit tot een wijziging van de behandeling. Het betreft veelal botbreuken die in principe altijd goed herstellen, we spreken dan ook wel over simpel en stabiel letsel. Hierbij kan in plaats van gips een verband of brace aangebracht worden die de patiënt zelf weer kan verwijderen.

Zelfstandig herstellen zonder extra ziekenhuisbezoek

Patiënten met dit type letsel krijgen na de behandeling in het ziekenhuis informatie over de Virtual Fracture Care app. Binnen deze applicatie kunnen ze informatie vinden over de behandeling, het herstel en een indicatie van de herstelperiode om van het letsel te genezen. Dit wordt aangevuld met video’s van oefeningen die het herstel bevorderen en aanwijzingen hoe de brace voor het douchen afgedaan kan worden en opnieuw kan worden aangebracht. De patiënt krijgt hiermee de regie in handen en kan zo het herstel zelf managen. Mocht men alsnog klachten krijgen waarbij de pijn toeneemt en het herstel negatief blijkt te verlopen, dan kan de zogenoemde “Breuklijn” worden geraadpleegd. Hierbij staan gipsverbandmeesters gereed om alle vragen te beantwoorden, ondersteund door een traumachirurg of orthopeed-traumatoloog.

Hulp bij schadevergoeding en letsel

Hoewel de app u perfect kan helpen bij het herstel van de breuk, kan daarmee helaas niet de schade worden verhaald bij de partij die verantwoordelijk kan worden gehouden voor uw letsel. Doordat u bijvoorbeeld een tijd niet kan werken en misschien zelfs bang bent om weer deel te nemen aan het verkeer of het dagelijkse leven, heeft een letsel vaak veel impact op ook uw mentale en financiële situatie. Hier dient een passende vergoeding tegen over te staan om alle kosten te dekken. Met onze Letselschade test kunt u ontdekken waar u in uw situatie recht op heeft. Mocht u meer willen weten over de hulp die wij kunnen bieden of wilt u uw persoonlijke situatie met ons bespreken, neem dan vrijblijvend telefonisch contact op via 085 – 025 00 60 of vul ons contactformulier in.

Doe de letselschadetest!