31 maart 2014

Onderzoekers van de universiteit Gent concluderen dat gaten in fietspaden een stuk gevaarlijker zijn dan werd gedacht. Wanneer het wegdek van het fietspad in slechte staat verkeert, leidt dit vaker tot ongevallen. De Belgische onderzoekers hebben vastgesteld dat een fietspad met gaten in het wegdek de fietsers afleidt in het verkeer, naast dat de gaten op zichzelf al gevaarlijk zijn. Niet alleen in België wordt er geklaagd over de slechte fietspaden, ook in Nederland is men niet tevreden over de slechte staat waarin veel fietspaden verkeren.

Letsel door fietspaden

Fietspaden met gaten in het wegdek zorgen ervoor dat er meer verkeersongevallen ontstaan. Naast dat gaten in het fietspad op zichzelf al een gevaar vormen voor een fietser, blijkt nu dat mensen minder goed opletten wanneer het fietspad in een zorgelijke staat verkeert. Op een goed onderhouden fietspad is een fietser gemiddeld een derde van de tijd bezig om op het wegdek te letten, bij een slecht wegdek is dit maar liefst twee derde van de tijd. Dit betekent dat fietsers minder oog hebben voor de rest van het verkeer en de kans op ongelukken met letsel significant toenemen.

Uit het onderzoek van De Vogelvrije Fietsers, het ledenblad van de Fietsersbond, blijkt dat Nederlanders ook niet tevreden zijn over de fietspaden. 52,7% gaf aan zich te irriteren aan het slechte wegdek op fietspaden. De Belgische onderzoekers geven aan dat nieuw asfalt de staat van een fietspad sterk kan verbeteren, maar adviseren daarbij wel dat fietsers meer op hun gevoel moeten fietsen en minder naar het wegdek moeten staren. Hierdoor zal het aantal gevallen van letselschade door een fietsongeval gaan dalen. Naast het onderhouden van fietspaden is het bewust fietsen dus zeer belangrijk!

Letselschade verkeersongeval

Als u letselschade heeft opgelopen bij een fietsongeval is de kans groot dat u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding of smartengeld, ook wanneer u zelf (deels) schuld heeft aan het verkeersongeval. Fietsers genieten namelijk een beschermde status in het verkeer. LetselPro kan u helpen wanneer u letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval. Letselschadebureau LetselPro is dé specialist op het gebied van letselschade en letselschadevergoedingen. Voor gratis advies kunt u contact opnemen met LetselPro, wij helpen u graag. Tevens kunt u ons gratis en vrijblijvend bereiken op telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!