19 september 2013

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) publiceerde recent een onderzoek genaamd ‘Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren’. Uit dit onderzoek blijkt dat het voor jongere fietsers (12 tot 35 jaar) belangrijk is zich meer bewust te worden van de gevaren van het gebruik van mobiele apparatuur tijdens het fietsen. Ook blijkt het merendeel van de fietsende jongeren meermaals hun smartphone te gebruiken tijdens het fietsen. De jongeren die dit doen lopen een veel hoger risico op een aanrijding met letsel tot gevolg.

Jongeren hebben de hoogste kans op een fietsongeval met letsel

Het SWOV onderzocht verschillende strategieën op de effectiviteit om jongeren meer bewust te maken van de gevaren die direct verband houden met het gebruik van mobiele apparatuur in het verkeer. Gebleken is dat het oproepen van angst in voorlichtingscampagnes, door het tonen van ongevallen met letsel, minder effectief is dan campagnes die het veilig gebruik van smartphones en ander mobiele apparatuur propageren. Tevens is gebleken dat het beter werkt om de boodschap te verpakken met een dosis humor, dan het oproepen van angst of andere emoties met een negatieve lading.

Binnen de groep jongeren is de subcategorie 12 tot 17-jarige het meest ontvankelijk letsel op te lopen. Zij maken immers de meeste ongelukken. Deze jonge bestuurders blijken namelijk, ondanks hun geringe ervaring in het verkeer, het meest gebruik te maken van hun mobiele apparatuur. De subcategorie wordt door het SWOV dan ook gezien als de groep waarop gefocust moet worden in toekomstige campagnes. Naast reclames op radio en televisie zijn deze jongeren goed voor te lichten op scholen en op bijeenkomsten omtrent de gevaren van het gebruik van smartphones en muziekspelers op de fiets.

Leren zonder kans op letsel

Het laten leren van fouten is doorgaans een goede strategie om ook daadwerkelijk verandering in gedrag te bewerkstelligen. Nu is dat bij fietsongevallen, waarbij de kans op letsel bovengemiddeld hoog is, vrij onethisch. Vanwege dit feit wordt dan ook gekozen voor een interactief programma dat voorziet in het tonen van een filmpje met een gesimuleerde verkeerssituatie. Nadat een groep deelnemers aan het programma is gevraagd een handeling te verrichten op hun smartphone, wordt hen opvolgend gevraagd in te schatten hoeveel seconden zij vermoeden hieraan te hebben besteed. Hierna wordt het filmpje van de gesimuleerde verkeerssituatie nogmaals getoond en gaat het beeld, gedurende het ingeschatte aantal seconden, op zwart. Vervolgens worden de jongeren geconfronteerd met hetgeen ze hadden gemist. Veelal realiseerden de deelnemers zich terdege wat er in die paar seconden kan gebeuren en hoe sterk de kans op een verkeersongeval met letsel toeneemt.

Ondanks de diverse pogingen om het gevaar van smartphones of muziekspelers op de fiets inzichtelijk te maken, wordt niet verwacht dat het gebruik onder jongeren snel zal afnemen. Volgens het onderzoek is het dan ook beter om veilig gebruik te stimuleren, dan om te trachten het gebruik uit te bannen. Ter illustratie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan indoen van slechts één oordopje in plaats van twee of te wachten met het bedienen van de smartphone of muziekspeler totdat men stilstaat.

Ook letselschade vergoeding bij schuld aan ongeval

Bent u betrokken geweest bij een fietsongeval met letsel tot gevolg? Weet dan dat u kans maakt op een letselschade vergoeding en smartengeld. Ook wanneer u (deels) schuld hebt aan het ongeval behoudt u het recht op een vergoeding. Dit komt doordat fietsers in Nederland behoren tot een beschermde groep aan weggebruikers. Twijfel dus niet en neem geheel vrijblijvend en kosteloos contact op met letselschadebureau LetselPro en laat u voorzien van advies!

Doe de letselschadetest!