4 augustus 2021

Eind juli 2021 is de Monitor Arbeidsongevallen 2020 verschenen. In deze monitor is gekeken naar de belangrijkste cijfers met betrekking tot bedrijfsongevallen die vorig jaar hebben plaatsgevonden. Uit de monitor kan worden geconcludeerd dat er in 2020 minder bedrijfsongevallen zijn gebeurd dan in voorgaande jaren. Dit is een logisch gevolg, aangezien veel bedrijven dicht waren of hun werknemers vanuit huis lieten werken vanwege corona. Toch is er op het gebied van ongevallenpreventie nog veel te winnen. Er gebeuren immers nog te veel ongevallen waarbij werknemers ernstig en blijvend letsel oplopen.

Waar en bij wie vinden de meeste bedrijfsongevallen plaats?

Met name bij bedrijven in de afvalverwerking, bouw, bosbouw, visserij en industrie & landbouw vinden relatief veel bedrijfsongevallen plaats. Ook bij kleine bedrijven gaat het vaak mis. Het zijn vaak jongeren tussen 15 en 24 jaar, oudere werknemers van 55+ en uitzendkrachten die het meest frequent slachtoffer zijn van een bedrijfsongeval.

De soorten bedrijfsongevallen

Er zijn twee soorten bedrijfsongevallen die het vaakst voorkomen. De eerste is een ongeval waarbij het slachtoffer van een hoogte valt. Dit kan een opstapje, ladder of zelfs een dak zijn. Op een dak zit vaak geen randbeveiliging en als iemand hier vanaf valt, gaat het vaak om een val van 2,5 meter of meer. In een kwart van de bijna 100 gevallen leverde dit blijvende letselschade op.

Het tweede type bedrijfsongeval doet zich voor wanneer iemand met een machine aan het werk was. De helft van deze ongevallen vond plaats terwijl iemand de machine aan het bedienen was, de andere helft vond plaats terwijl iemand de machine aan het schoonmaken was of onderhoud deed. Het type letsel wat hierbij ontstaat is ook vaak blijvend, zoals een amputatie van vingers of handen.

Bedrijfsongevallen voorkomen

Uit de monitor blijkt dat er verschillende maatregelen genomen hadden moeten worden om de risico’s te beperken. Een goed begin zou bijvoorbeeld zijn om de mogelijke gevaren op de werkvloer te inventariseren en hier een plan van aanpak bij te maken. Ook het installeren van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een vangnet of een veiligheidsgordels, zijn maatregelen die genomen kunnen c.q. moeten worden.

Bedrijfsongeval gehad? Schakel LetselPro in!

Bij een bedrijfsongeval, vaak ook wel arbeidsongeval genoemd, is de werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk. Bij Letselschadebureau LetselPro snappen we dat het lastig kan zijn om de werkgever aansprakelijk te stellen. Onze letselschadespecialisten hebben hier echter veel ervaring mee, waardoor zij u uitstekend kunnen bijstaan. Leg uw zaak kosteloos voor via ons contactformulier of bel naar 085 – 025 00 60 en ontvang een vrijblijvend eerste advies.

Doe de letselschadetest!