5 april 2013

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de regelgeving omtrent het melden van bedrijfsongevallen flink aangescherpt. Met name de boete op het niet melden van een bedrijfsongeval is sterk naar boven bijgesteld. Organisaties die verzuimen om ongevallen waarvoor een meldplicht geldt aan te melden bij de Inspectie SZW, riskeren een boete die kan oplopen tot maar liefst €50.000,-. De meldplicht in kwestie is van kracht voor ongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvende letselschade of een ziekenhuisopname.

Letselschade in een later stadium ook melden

Ook als een ongeval pas in een later stadium leidt tot een ziekenhuisopname of blijvend letsel, moet er melding worden gemaakt. De Inspectie SZW gaat deze meldingen gebruiken om (in een deel van de gevallen) een onderzoek te starten naar de toedracht. Ook wordt in een dergelijk onderzoek nagegaan of het bedrijfsongeval is veroorzaakt door overtredingen van wettelijke bepalingen.

Naast het inschakelen van de Inspectie SZW is het voor werknemers die betrokken raken bij een bedrijfsongeval zeer aan te raden zich te laten adviseren door een letselschade advocaat. Neem daarvoor contact op met letselschadebureau LetselPro.

Doe de letselschadetest!