1 februari 2013

Viel in het verleden een werknemer met een tijdelijk contract uit door bijvoorbeeld letselschade dan werd dit tijdelijke contract vaak niet verlengd. Hierdoor kon de werkgever redelijke snel en eenvoudig onder de kosten van loondoorbetaling en reïntegratie uitkomen. Deze wijze van handelen gaat nu niet langer op. Er bestaat namelijk tegenwoordig een nieuwe regeling die er voor moet zorgen dat werkgevers zich meer gaan inspannen om ook personeel met een tijdelijk contract uit de WIA en ziektewet te houden.

Werkgever betaalt meer premie bij ontslag door arbeidsongeschiktheid

Werkgevers moeten vanaf 2014 meer premies voor de ziektewet en WGA betalen als een werknemer met een tijdelijk contract arbeidsongeschikt uit dienst treedt. Het kan gaan om flinke bedragen. In bepaalde gevallen doe je er als werkgever zelfs beter aan om het contract te verlengen en de werknemer eerst te reïntegreren, zodat deze niet arbeidsongeschikt uit dienst treedt.

Letselschade bij een tijdelijk contract

Slachtoffers van letselschade worden vrijwel altijd geconfronteerd met het niet verlengen van hun tijdelijke contract, ook al zijn de klachten van tijdelijk aard. Dit, uiteraard met alle gevolgen van dien. De tegenpartij stelt zich immers in het algemeen op het standpunt dat het tijdelijke dienstverband ook zonder het ongeval zou zijn beeïndigd en dat er als zodanig dus geen sprake is van schade. Het letselschade slachtoffer moet in dat geval maar bezien of en hoe het tegendeel aannemelijk kan worden gemaakt. De werkgever is in de regel niet erg ontvankelijk voor het meegaan in de argumentatie van de werknemer, omdat deze bang is dat een positieve verklaring tegen haar zal worden gebruikt.

De nieuwe regeling, die recent door de Eerste Kamer is aangenomen, kan dus gunstig uitpakken voor werknemers die slachtoffer zijn geworden van een ongeval en voortvloeiend hieruit letselschade ervaren. Wij raden u te allen tijde aan om u te laten bijstaan door een letselschade advocaat. Deze zorgt ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien bij de berekening van uw letselschadevergoeding. Op zoek naar een letselschadebureau? Voor gratis en vrijblijvend advies kunt u terecht bij LetselPro.



Doe de letselschadetest!