15 februari 2013

Gehandicapten met eigen vermogen betalen sinds 1 januari 2013 een fors hogere eigen bijdrage voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vanwege de ingevoerde vermogenstoets.

Deze nieuwe vermogenstoets slaat de plank mis wanneer het vermogen door een letselschadevergoeding is ontstaan. Immers, de geleden schade dient hiermee juist te worden gecompenseerd.

Afnemen deel letselschadevergoeding

Denk bijvoorbeeld aan letselschade slachtoffers die door een verkeersongeval gehandicapt zijn geraakt. Deze slachtoffers moeten nu flink meer gaan betalen en zullen de in één keer uitbetaalde schadevergoeding, vaak bedoeld om gedurende de rest van hun leven zorg in te kunnen kopen, moeten aanspreken voor de verhoogde eigen bijdrage. Dit is niet eerlijk, want zij hebben geen schuld aan het ongeval waarvan zij slachtoffer zijn. De ontvangen letselschadevergoeding is hun wettelijke recht. Het afnemen van een deel van deze vergoeding is verre van wenselijk en inhumaan.

Verhogen van letselschade claim logisch gevolg

De meest voor de hand liggende oplossing voor dit ongewenste effect zou zijn de schadevergoedingen buiten de vermogenstoets voor de AWBZ te laten. Dit voorkomt eveneens direct ongewenste effecten bij de behandeling van letselschade. Slachtoffers verhogen momenteel namelijk -geheel terecht- de hoogte van hun letselschade claim ter compensatie van de verhoogde eigen bijdrage. Dit, zodanig dat hun daadwerkelijke letselschade vergoeding per saldo gelijk blijft. De hogere claim leidt helaas vaak tot discussie met verzekeraars, waardoor de doorlooptijd tot een schikking langer wordt en opvolgend de daadwerkelijke behandeling vertraging zal oplopen.

U snapt, allicht na het lezen van dit artikel, dat het niet eenvoudig is de juiste letselschadevergoeding te berekenen. Verzekeraars maken vaak gebruik van de onwetendheid van het slachtoffer en bieden een voor hun gunstige schadevergoeding. Door u te laten vertegenwoordigen door een letselschade advocaat voorkomt u dit en krijgt u de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Letselschadebureau LetselPro voorziet u graag van gratis en vrijblijvend advies!Doe de letselschadetest!