19 oktober 2021

Een trend die we waarnemen in het buitenland is de grote toename aan verzekeringsmaatschappijen die korting verstrekken op basis van hoe veilig uw rijstijl is. Dit monitoren ze via een app die bijhoudt hoe snel u optrekt en hoe hard u remt bijvoorbeeld. Dat in context met de route die u aflegt, levert u een aantal punten op of draagt op een andere manier bij aan de totaalscore die gekoppeld is aan de te betalen premie. Hoe veiliger u rijdt, des te lager deze dus zal zijn. Dit klinkt te mooi om waar te zien, maar niets is minder waar blijkt uit de opmars van de apps en analyses van de statistieken.

Het Drive Safe concept

Inmiddels kunt u diverse apps terugvinden in de appstore wanneer u zoekt op het “Drive Safe” concept. Dit zijn de apps van de verzekeraars die hun autoverzekering aanbieden tegen een gereduceerd tarief wanneer u ‘veilig rijdt’. Zoals u kunt zien op onderstaande screenshots, krijgt men vaak een score van 0 / 100. Het downloaden en installeren van de app is verplicht om van de korting gebruik te maken en dit te kunnen blijven doen. Het voordeel ervan kan door zowel de verzekeraar als de verzekerde ervaren worden. De verzekerde betaalt immers minder premie en de verzekeraar hoeft door de teruggelopen schades minder uit te keren.


ANWB App van gunstige invloed op rijgedrag

Ook in Nederland kunt u inmiddels van deze constructie gebruik maken via de ANWB. Uit een analyse van gegevens van de ANWB Veilig Rijden Verzekering blijkt dat in het rijgedrag een zekere fluctuatie zit. Ze zien dat bij de nieuwe klanten met de Veilig Rijden Autoverzekering de rijscore verbetert. Het rijgedrag wordt dus aangepast naar aanleiding van de feedback, het rijgedrag verslechtert echter vaak weer naar verloop van tijd wanneer men gewend is geraakt aan de terugkoppeling. Zodra de klanten dan weer worden geconfronteerd met de afgenomen korting door de slechtere rijscore, wordt het rijgedrag weer verbetert. Hoe klein de verbeteringen ook mogen zijn, als medeweggebruikers mogen we erg blij zijn met deze gunstige ontwikkelingen. Want wanneer iedereen bewuster deelneemt aan het verkeer, neemt daarmee ook de kans af op ongelukken.

‘De deelnemers zijn minder vaak betrokken bij verkeersongevallen en hebben minder schades dan mensen met een ‘gewone’ autoverzekering.’
ANWB

Mogelijk betere letselschadevergoeding dankzij monitoren rijgedrag

De prognose voor de komende jaren is dat meerdere verzekeraars nog zullen volgen. Hoewel Aegon inmiddels weer is gestopt met de pilot ‘CarKroodle’ en het initiatief ‘Voorop’ ook op de achtergrond is verdwenen, zijn we erg positief over de ontwikkelingen in het rijgedrag die is gezien bij de gebruikers van de ANWB Veilig Rijden Verzekering. Met de opkomst van steeds meer elektrische auto’s met innovatieve dashboards en technologie aan boord, is de verwachting dat het monitoren van het rijgedrag straks is verweven met de auto. Dit zien we al terug bij het ‘Safety Score’ concept van Tesla. Momenteel bieden ze een verzekering aan op basis van die score in Texas. We zijn ontzettend benieuwd hoe dit in de toekomst verder vorm krijgt. Het gunstige van deze ontwikkeling is in ieder geval dat wanneer er dan een aanrijding plaatsvindt, de desbetreffende bestuurder gewezen kan worden op het roekeloze rijgedrag en de foute inschatting van de verkeerssituatie. Met de beschikbare data kan het dan ook goed zijn dat er bij de schadeclaim die ingediend wordt, een snellere en betere letselschadevergoeding wordt uitgekeerd. Met meer data is er namelijk meer bewijsmateriaal om een relatie te leggen tussen de ernst van het letsel en het desbetreffende ongeval.

Contact opnemen met LetselPro

Heeft u onlangs of in het verleden een aanrijding gehad en is daarvan nog niet de schade verhaald? Neem dan contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Ook kunt u onze test invullen om alvast te achterhalen waar u recht op heeft. Bij ons kunt in ieder geval altijd rekenen op kosteloze juridisch advies en hulp!

Doe de letselschadetest!