24 juni 2015

Onlangs werd bekend dat de helft van alle bedrijfsartsen nooit een melding doet van een beroepsziekte. Dit, terwijl ze wel verplicht zijn hier melding van te maken. Ieder jaar ligt het percentage van niet gemelde beroepsziekten rond de 70%. Door het niet melden van de beroepsziekten kan er geen nauwkeurige schatting gemaakt worden van het aantal mensen met een beroepsziekte. De schattingen lopen sterk uiteen van 15.000 tot 400.000 beroepsziekten per jaar.

Voorkomen van beroepsziekten bemoeilijkt

Door het zeer beperkte aantal meldingen is het nagenoeg onmogelijk om hierop te anticiperen en het aantal beroepsziekten te doen verminderen. Door het tijdig melden van beroepsziekten kunnen toekomstige ziekten worden voorkomen. Zo is in het verleden bijvoorbeeld het aantal gevallen van RSI sterk verminderd en is gehoorbescherming verplicht bij veel beroepen waarbij het regelmatig lawaaierig is.

Dat veel beroepsziekten niet worden gemeld, is ook terug te zien in de inventarisatie die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) elk jaar uitvoert. Het aantal meldingen van schimmelinfecties, overspannenheid, stoflongen, asbestkanker, bakkersastma, lasogen komen gezamenlijk niet boven de 7.000 uit, terwijl er elk jaar tienduizenden meldingen binnen zouden moeten komen.

Reden van niet gemelde beroepsziekten

Op de vraag waarom bedrijfsartsen beroepsziekten niet melden antwoord bedrijfsarts Dolf Algra, oud-bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dat er van bedrijfsartsen wordt verwacht dat ze dit in hun vrij tijd (lees: onbetaald) doen. Daarnaast geven zij aan dat zij vaak het nut er niet van inzien en dat het soms moeilijk vast te stellen is of de ziekte komt door werkzaamheden of door privé aangelegenheden. Laatstgenoemde reden is in grote mate het geval bij psychische aandoeningen.

Als laatste reden geven de bedrijfsartsen, die op de loonlijst staan bij de werkgever, aan dat zij zich bezwaard voelen om melding te maken van beroepsziekten. Dit, om de reden dat er juridische consequenties en letselschade claims uit voort kunnen komen tegen hún werkgever. Door melding te maken van beroepsziekten krijgen zij het gevoel dat zij wel eens zouden kunnen worden ontslagen door hun werkgever.

Schadevergoeding bij beroepsziekten

Mocht u een beroepsziekte hebben opgelopen en daardoor letselschade hebben geleden, dan kunt u daarvoor een schadevergoeding claimen bij uw werkgever. Wanneer u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding of op welk bedrag u aanspraak kunt maken, dan kunt u gratis en vrijblijvend bij ons terecht. Stel uw vraag via ons online contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!