17 oktober 2013

Uit een recent uitgebracht rapport van VeiligheidNL blijkt dat er jaarlijks zo’n 9 jongeren overlijden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Tevens zijn er jaarlijks ook nog eens ongeveer 17.000 jongeren die letselschade oplopen bij een bedrijfsongeval en behandeld moeten worden in het ziekenhuis. Van dit aantal is er in 740 gevallen sprake van ernstig letsel. Deze cijfers zijn, zeker gezien de scherpe veiligheidseisen op de werkvloer, behoorlijk schrikbarend. Jongeren lopen met name verhoogd risico op letsel in de bouw en horeca.

Bedrijfsongevallen met letselschade

De oplossing die voor dit probleem wordt voorgesteld, is de zogeheten werkbuddie. Een werkbuddie is een geroutineerde werknemer die is gekoppeld aan een werknemer met nog geen of weinig ervaring. Het aanstellen van werkbuddies biedt diverse voordelen voor een organisatie. Ter illustratie kan gedacht worden aan het reduceren van ziekteverzuim en risicopremies, doordat er verbetering optreedt in de algehele veiligheidsstructuur op de werkvloer. Een nieuweling kan als zodanig profiteren van de kennis, kunde en inzichten van zijn of haar ervaren collega. Naast dat de ervaren kracht de nieuweling kan helpen om gevaarlijke situaties te vermijden, kan deze evenzo de nieuweling leren hoe hij of zij moet omgaan met een situatie waarin reeds een ongeval heeft plaatsgevonden. Kortom, een werkbuddie houdt zich zowel bezig met preventie als met het inperken van letselschade. Als resultaat wordt beoogd het aantal bedrijfsongevallen met letselschade zoveel mogelijk tot het verleden te laten behoren.

De inzet van een werkbuddie is overigens méér dan slechts eenrichtingsverkeer. Door uitwisseling in kennis, kunde en inzichten zal ook de ervaren werknemer zich verder ontwikkelen. Een onervaren werknemer, vaak recht uit de schoolbanken, is in de regel uitstekend op de hoogte van de nieuwste veiligheidsbeginselen, hulpmiddelen en gereedschappen. Beide typen werknemers kunnen en zullen dus van elkaar leren. Naast een verbetering van de veiligheid op de werkvloer, is het niet ondenkbaar dat de inzet van werkbuddies eveneens de arbeidsprestaties zal verbeteren.

Letselschade na bedrijfsongeval

Hoewel het fenomeen van een buddie al geruime tijd wordt toegepast binnen de duikwereld, heeft het er alle schijn van dat veel bedrijven nog niet hebben bedacht wat deze eenvoudige oplossing voor hen kan betekenen. Als gevolg vinden er nog onnodig veel bedrijfsongevallen plaats met ernstige letselschade of zelfs de dood tot gevolg. Het is daarom van het grootste belang dat organisaties met een verhoogd risico op bedrijfsongevallen, zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt met de methodiek omtrent werkbuddies.

Bent u slachtoffer (geweest) van een bedrijfsongeval? Of heeft u letsel opgelopen in een arbeidssituatie? Dan bestaat er een goede kans dat u succesvol aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding. Op de website van letselschadebureau LetselPro kunt u binnen één minuut bepalen hoe groot de kans is dat u voor een letselschadevergoeding in aanmerking komt. U hoeft hiervoor slechts de Letselschade-Test op onze homepage in te vullen. Ook kunt u voor advies geheel vrijblijvend contact opnemen met de letselschadespecialisten van LetselPro via het contactformulier. Telefonisch zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!