12 januari 2018

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat er in 2016 meer bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden in de zorgsector dan een jaar eerder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 3,8 procent van de werknemers in de zorg in 2016 het slachtoffer werd van een bedrijfsongeval. Opvallend is dat jongere medewerkers relatief het vaakst betrokken raken bij bedrijfsongevallen in de zorg.

In de zorgsector wordt zowel lichamelijk als psychisch letsel opgelopen.

Psychisch letsel in de zorgsector

Hoewel de zorgsector bekend staat als een sector die vooral op lichamelijk vlak veel van werknemers eist, is het opvallend dat een groot deel van het letsel op psychisch vlak wordt opgelopen. Zorgpersoneel krijgt bijvoorbeeld regelmatig te maken met verwarde cliënten die agressief gedrag vertonen (zowel verbaal als fysiek). Bovendien hebben bezuinigingen ervoor gezorgd dat mensen met psychische problemen minder snel worden opgenomen, hierdoor krijgen hulpverleners in de zorg vaker te maken met verwarde personen die zelfstandig wonen. Dit leidt tot ongezonde werksituaties.

Slechte werkplek vaak oorzaak lichamelijk letsel

Aan de andere kant is de belangrijkste oorzaak voor lichamelijk letsel in de zorg, een werkplek die niet goed ingericht is. Door reorganisaties in de zorg vinden er veel fusies, verhuizingen en verbouwingen plaats, waarna de werkplekken van het zorgpersoneel vaak niet adequaat zijn ingericht. Een sprekend voorbeeld zijn ziekenhuisbedden, die vaak niet helemaal veilig zijn. Het risico bestaat hierdoor dat patiënten uit bed vallen of dat zorgpersoneel zich verwondt aan delen van de ondeugdelijke bedden. Naar schatting is maar liefst 75 procent van alle ziekenhuisbedden ondeugdelijk.

Het ziekteverzuim in de zorgsector ligt hoog, dit doet de werkdruk geen goed.

Ziekteverzuim zorgsector spreekt voor zich

Het zal niemand verbazen dat het ziekteverzuim in de zorg relatief hoog ligt. Meer dan 50 procent van al het zorgpersoneel is in 2016 tenminste één dag ziek thuis geweest. Hierdoor komt de werkdruk van het overige personeel weer hoger te liggen, wat vervolgens tot meer ziekteverzuim leidt. Een groot gedeelte van het zorgpersoneel geeft aan te kampen te hebben met oververmoeidheid en een opgebrand gevoel. Zonder preventief beleid is de verwachting dat dergelijke gevallen alleen nog maar toe zullen nemen.

Uw letselschade in de zorg claimen

Bent u werkzaam in de zorg en heeft u letsel op uw werk opgelopen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Uw werkgever moet namelijk zorgdragen voor een veilig werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat nieuw personeel adequaat voorgelicht moet worden over de gevaren die letsel op het werk kunnen veroorzaken. LetselPro kan u helpen om uw werkgever op een nette manier aansprakelijk te stellen, zonder dat de werkrelatie hier onder hoeft te leiden. Wij zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Leg uw zaak daarom vandaag nog vrijblijvend aan ons voor. Onze hulp is namelijk altijd gratis.

Doe de letselschadetest!