27 februari 2014

Advocaten die slachtoffers (of nabestaanden) van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven verdedigen, moeten vanaf 1 juli 2014 een basisopleiding slachtofferadvocatuur volgen. Dat meldt de Rijksoverheid, naar aanleiding van het symposium over slachtofferadvocatuur. Zonder deze verplichte opleiding zal de Raad voor Rechtsbijstand geen vergoeding van de rechtsbijstand meer verstrekken aan de slachtoffers of hun nabestaanden. Op deze manier wordt geprobeerd de kwaliteit van de rechtsbijstand te verbeteren.

Hulp bij letselschade

Slachtoffers van letselschade door geweld of een zedendelict kunnen in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. De advocaat declareert in dat geval de kosten bij de overheid. Het slachtoffer krijgt een steeds prominentere plaats in het strafproces. Zo hebben slachtoffers het recht op informatie over het verloop van de strafzaak, zonder dat zij hier zelf actief om hoeft te vragen. Er dient in ieder geval door de politie aan hen te worden gevraagd of zij behoefte hebben aan deze informatie. Tevens is het mogelijk dat een slachtoffer bijzondere toegang tot een gesloten zitting wordt verleend.

Spreekrecht

Tijdens een zitting heeft het slachtoffer het recht om te spreken, mits het slachtoffer procesdeelnemer is. Hij of zij mag dan een verklaring afleggen over de gevolgen die het misdrijf heeft veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie verstrekt van tevoren informatie over de rechten en plichten die een slachtoffer heeft bij het afleggen van een verklaring. Dit, zodat het slachtoffer van tevoren goed is ingelicht wat de gevolgen zijn van de verklaring.

Letselschade advocaat

LetselPro is een letselschadebureau dat werkt voor slachtoffers van ongevallen en misdrijven met letselschade tot gevolg. Indien nodig kan zij een letselschade advocaat inschakelen om het slachtoffer bij te staan tijdens de strafzaak. Onze letselschadespecialisten zijn dan ook blij met de professionalisering van de letselschade advocatuur. Wilt u gratis en vrijblijvend advies over uw zaak? Neem dan contact op met LetselPro.

Doe de letselschadetest!