14 mei 2013

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Openbaar Ministerie (OM) zijn het erover eens dat er nieuwe regels moeten komen voor automobilisten met epilepsie. Er bestaat nu bijvoorbeeld geen wettelijke meldplicht voor epilepsiepatiënten en bovendien kan er op dit moment door henzelf beoordeeld worden of het besturen van een auto verantwoord is. Met name door recente verkeersongevallen, veroorzaakt door bestuurders met epilepsie, wordt nu aan de bel getrokken.

In de wet- en regelgeving van vandaag de dag wordt bijvoorbeeld wel uitspraak gedaan over verplichte rustperiodes voor automobilisten na epileptische aanvallen. Een duidelijkere richtlijn in de wet, met het oog op verplichte controles en meer duidelijkheid over aan te houden rustperiodes na een aanval, lijkt een goede stap. De hoop is met name dat er een verdere daling in het aantal door epileptische aanvallen veroorzaakte verkeersongevallen kan worden ingezet.

Doe de letselschadetest!