10 september 2014

Het onderzoeksjournalistieke platform ‘Altijd Wat Monitor’ van de NCRV heeft onderzoek gedaan naar artsen die blijven behandelen nadat ze geschorst zijn. Het schijnt dat de controle van het IGZ op deze artsen heel minimaal is. Nederland beschikt over een BIG-register waar alle zorgverleners in op zijn genomen inclusief hun reputatie. Het register is openbaar en door iedereen te bekijken, hierdoor wordt de patiënt verantwoordelijk gesteld in plaats van het IGZ. Een kamermeerderheid wil echter strengere controles van het IGZ op deze artsen.

Openbare lijst

Afgelopen tien jaar zijn 2.000 artsen op hun vingers getikt vanwege nalatig handelen, 80 hiervan mogen zelfs het beroep niet meer uitoefenen. Het BIG-register is openbaar en door iedereen te benaderen. Wanneer u te maken krijgt met een arts, tandarts, dokter, etc. kunt u zelf controleren of deze persoon beschikt over erkende diploma’s en wat zijn of haar reputatie is op het gebied van uw behandeling. Het bekendste voorbeeld waarbij een arts eigenlijk niet mocht behandelen is Jansen Steur. Deze arts heeft bij honderden mensen een verkeerde diagnose gesteld waardoor zij letselschade door een medische fout opliepen.

Verantwoordelijkheid

Doordat de lijst openbaar is wordt de verantwoordelijkheid bij de burger neergelegd. Een kamermeerderheid vindt echter dat het IGZ strenger moet gaan controleren op artsen die niet mogen behandelen. Dit zal hoogst waarschijnlijk steekproefsgewijs gaan gebeuren. Het BIG-register zal ook goed nagekeken moeten worden, zodat er niet per ongeluk nog meer onbevoegde artsen en specialisten rondlopen in Nederland. Middels strengere controles kan onnodig letsel worden voorkomen.

Letselschade medische fout

Heeft u zelf te maken gehad met een arts die nalatig heeft gehandeld of heeft u letselschade opgelopen door een medische fout, neemt u dan gratis en vrijblijvend contact op met LetselPro. Wij kunnen u helpen om een letselschadevergoeding en/of smartengeld te krijgen voor de geleden schade. Tevens kunt u alvast onze letselschade test invullen, zodat u een snelle indicatie krijgt van kans dat u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding.

Doe de letselschadetest!