21 februari 2013

Artsen die in het uitvoeren van hun beroep schuldig zijn bevonden aan medische missers, het hebben veroorzaakt van letsel door onzorgvuldig handelen of seksueel misbruik houden zich niet allen aan het opgelegde beroepsverbod. Dit is gebleken nadat van tientallen artsen is nagegaan op welke wijze zij momenteel inkomsten verkrijgen. Het beroepsverbod is met name bedoeld om te voorkomen dat een arts opnieuw in de fout kan gaan en wederom patiënten letselschade toebrengt. Een dertiental artsen en therapeuten heeft echter het beroepsverbod genegeerd.

Ander gerelateerd beroep na medische fout

Als voorbeeld is een arts met een beroepsverbod in Nederland toch als huisarts werkzaam in Duitsland. Een andere arts, welke een ernstige medische misser heeft begaan, is in België als plastisch chirurg aan het werk. Andere beroepen waarin medici met een beroepsverbod hun toevlucht zoeken zijn bijvoorbeeld psycholoog, psychoanalyticus of alternatief genezer.

Ondanks dat een arts of therapeut in het verleden al ernstig letsel (al dan niet van blijvende aard) heeft veroorzaakt bij zijn patiënten, is het vreemd genoeg voor hen niet verboden om zich te wenden tot de eerder genoemde beroepen.

Het is mogelijk dat u het slachtoffer bent geworden van een medische fout bij een arts, therapeut of alternatieve genezer. Een fout is menselijk, maar wanneer u verdenkt dat uw letselschade is ontstaan door nalatig handelen is het goed mogelijk dat u hiervoor recht heeft op een letselschadevergoeding. Laat u assisteren door een letselschade advocaat van LetselPro!Doe de letselschadetest!