14 juli 2015

In de afgelopen 15 jaar is de kans dat vrouwen arbeidsongeschikt raken zeer sterk afgenomen. Dit blijkt uit cijfers uit het recent (9 juli 2015) verschenen Kennisverslag 2015-2 van uitkeringsinstantie UWV. Waar er in 2000 nog 1,86% van de werkende vrouwen in de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), is het aantal vrouwen dat in 2014 in de WIA (Wet Inkomen naar Arbeid, sinds 2006 de vervanger van de WAO) terecht kwam slechts 0,53%. In dezelfde periode daalde het percentage van mannen dat arbeidsongeschikt raakte van 1,18% tot 0,50%. Hiermee is het verschil in arbeidsongeschiktheid tussen mannen en vrouwen nagenoeg verdwenen.

Jonge vrouwen risicogroep

Uit de analyse van het UWV komt naar voren dat vrouwen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar een veel grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te raken dan mannen van dezelfde leeftijd. Concreet is de kans dat vrouwen in deze leeftijdsgroep arbeidsongeschikt raken 1,66 maal groter. De verhoogde kans kan niet verklaard worden met een voor de hand liggende verklaring, zoals arbeidsongeschiktheid door aandoeningen die ontstaan zijn door zwangerschap. Uit het rapport blijkt dat psychische aandoeningen en problemen met het bewegingsapparaat er relatief vaak voor zorgen dat jonge vrouwen in de WIA terechtkomen. Opvallend is dat oudere vrouwen juist minder vaak arbeidsongeschikt raken dan mannen.

Minder arbeidsongeschiktheid jongeren

In het Kennisverslag maakt het UWV ook melding van het feit dat het aantal jongeren dat in de Wajong terecht komt, daalt. De oorzaak ligt in het feit dat de Participatiewet per 1 januari 2015 is ingevoerd. Zo wordt de Wajong alleen nog toegekend aan mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt toegekend is met 90% verminderd ten opzichte van het aantal van voor de invoering van de Participatiewet. Naar verwachting zal het aantal Wajongers dit jaar voor het eerst afnemen tot een aantal van ongeveer 247.500 personen.

Schadevergoeding arbeidsongeschiktheid claimen

Wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt door toedoen van iemand anders, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op voor kosteloze hulp bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het claimen van uw schadevergoeding. Neem hiervoor telefonisch contact op via het telefoonnummer 085 – 025 00 60 of maak gebruik van ons online contactformulier.

Doe de letselschadetest!