21 juli 2021

In 2020 vielen er ruim 610 verkeersdoden en meer dan 20.000 verkeersgewonden. Dit is een vermindering van 8% per miljoen inwoners ten opzichte van het jaar 2019. Dit lijkt positief, maar niet wanneer je dit vergelijkt met landen als België en Duitsland. Zij hadden een afname van 22% en 11% in datzelfde jaar. Daarom is er begin juli een motie aangenomen om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren.

Nul verkeersslachtoffers in 2050

Het doel om in 2050 geen verkeersslachtoffers meer te hebben, is dankzij deze motie een stap dichterbij. De verkeersveiligheidscoalitie, bestaande uit onder andere de ANWB, SWOV, Veilig Verkeer Nederland en diverse gemeenten, is blij met deze motie aangezien er gehoor wordt gegeven aan hun oproep om met concrete plannen te komen om het doel van 2050 te halen. Wel is het van belang dat de politiek zorgt voor voldoende financiering voor verkeersveiligheid. Uit doorrekeningen blijkt namelijk dat er de komende 30 jaar nog zeker 12 miljard euro nodig is bovenop de huidige budgetten om het doel van nul verkeersdoden in 2050 te kunnen behalen.

Verkeersveiligheid is nog niet optimaal

Dat de verkeersveiligheid nog niet is wat het moet zijn, blijkt wel uit het feit dat Nederland onderaan de Europese verkeersveiligheidslijsten staat. Zo zijn we bijvoorbeeld het enige land waarbij het aantal verkeersdoden de afgelopen 10 jaar is gestegen. Bij de landen bij ons in de buurt (België, Duitsland en Frankrijk) nam dit aantal juist tientallen procenten af.

Een schadevergoeding na een verkeersongeval

Verkeersongevallen komen helaas nog te vaak voor en dit zorgt voor veel letselschade. Bent u ook slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Neem dan vandaag nog contact op met LetselPro. Onze specialisten voorzien u graag van een gratis en vrijblijvend eerste advies. Ook zodra wij u kunnen helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding, blijft onze hulp kosteloos. Wanneer u zich laat bijstaan door LetselPro loopt u dus geen enkel financieel risico. Leg u zaak voor middel ons online contactformulier of bel naar 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!