28 april 2014

In 2013 vonden er minder verkeersongevallen met dodelijke afloop plaats dan in het jaar 2012. Waar er in 2012 nog 650 verkeersdoden te betreuren waren, is dit aantal in 2013 afgenomen tot 570 verkeersdoden. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gepubliceerd. De afname van ruim 12% is fors hoger dan de gemiddelde afname van het aantal verkeersdoden in geheel Europa, die rond de 8% ligt.

Fors minder verongelukte motorrijders in 2013

Hoewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers voor bijna elk type vervoersmiddel afnam, was de daling onder motorrijders het grootst. Waar in 2012 nog 56 motorrijders omkwamen op de Nederlandse wegen, is dit in 2014 met meer dan 48% afgenomen tot 29 omgekomen motorrijders. Ook het aantal kinderen (0-18 jaar) dat omkwam op de Nederlandse wegen is flink gedaald. Hier bedroeg het een afname van 42% met 23 dodelijke slachtoffers in 2013 tegenover 40 in 2012. Er waren echter ook categorieën waar het aantal dodelijke slachtoffers juist toenam. Zo was er een toename onder scooterrijders (+9%) en bestuurders van een scootmobiel (+39%) te betreuren.

“Daling aantal dodelijke verkeersslachtoffers moet doorzetten”

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) reageerde enthousiast op de gepubliceerde cijfers. Zij stelt dat de cijfers bewijzen dat Nederland één van de meest verkeersveilige landen in de wereld is. Wel vindt zij dat de daling in de toekomst moet worden doorgezet. Zo vindt zij dat het maximum aantal verkeersdoden in 2020 tot 500 moet zijn teruggebracht. Omdat de meeste verkeersongevallen met dodelijke afloop op het onderliggende wegennet plaatsvinden, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten met de minister afgesproken dat alle gemeenten in Nederland een aanpak Veilig Fietsen maken. Ook is er een programma opgericht dat erop gericht is om ouderen in Nederland veilig mobiel te laten zijn.

Helaas nog vaak letselschade op de Nederlandse wegen

Bij LetselPro ervaren we helaas dagelijks dat er nog vele verkeersongevallen met letsel tot gevolg plaatsvinden op de Nederlandse wegen. Een substantieel aantal van de zaken waarin onze letselschade experts mensen begeleiden bestaat uit slachtoffers van een verkeersongeval. Bent u zelf slachtoffer geworden van een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door derden en heeft u letselschade opgelopen? Dan kan LetselPro u bijstaan bij het verkrijgen van een letselschadevergoeding, dit kost u helemaal niets. Neem vrijblijvend contact op via onze website, of bel naar 085 – 025 00 60.

Doe de letselschadetest!