19 januari 2024

Er heerst nog veel discussie rondom het onderwerp vuurwerk. Zo zijn er steeds meer gemeenten die het afsteken van vuurwerk verbieden, ook al is niet iedereen het daar mee eens. Het feit blijft echter dat er nog steeds veel mensen letselschade oplopen door vuurwerk, al is dit aantal dit jaar lichtelijk afgenomen. Zo hebben er tijdens de afgelopen jaarwisseling 1.212 mensen letselschade opgelopen door vuurwerk, wat een daling betreft van 3,27% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal blijft echter redelijk gelijk vergeleken met het aantal van 2019, waar geen beperkende maatregelen golden.

Letselschade opgelopen door vuurwerk

Letselschadeslachtoffers door vuurwerk betreffen voornamelijk (voor 76%) jongens en mannen. Ruim 53% van alle slachtoffers was hierbij onder de leeftijd van 20 jaar. In totaal hebben 847 mensen zich dan ook gemeld bij een huisartsenpost en zijn 365 personen op de spoedeisende hulp afdeling terecht gekomen. Het vuurwerkverbod heeft dus duidelijk nog geen effect gehad op het aantal vuurwerkslachtoffers. In totaal is 29% van alle letsels veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.

Vormen letselschade

Er zijn verschillende vormen van letselschade welke kunnen ontstaan door een ongeluk met vuurwerk. Veruit de meest voorkomende vorm betreft brandwonden, 4 op de 10 slachtoffers had hiermee te kampen. Het gaat hierbij voornamelijk om brandwonden aan de vingers en handen.

De hardst gestegen vorm van letselschade was dit jaar oogletsel, met een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar. Bij de spoedeisende hulp was dit zelfs de meest voorkomende vorm van letselschade dit jaar. De hoeveelheid personen met blijvend oogletsel is niet duidelijk.

Het aantal gewonde omstanders is dit jaar vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. 44 procent van alle slachtoffers waren omstanders.

Aansprakelijkheid bij letselschade door vuurwerk

Wanneer iemand letselschade oploopt door het toedoen van een ander, kan hier een letselschadevergoeding voor verhaald worden. De omstanders hebben bijvoorbeeld recht op zo’n vergoeding. Echter dient hiervoor wel de veroorzaker aansprakelijk gesteld te worden. In sommige gevallen kan dit lastig zijn, wanneer bijvoorbeeld de veroorzaker onbekend is. Schakel dan ook zo snel mogelijk een letselschadejurist in om u zo snel mogelijk te woord te staan. Zij kunnen u helpen bij het gehele letselschadeproces.

Hulp bij letselschade door vuurwerk

Het is dus wel te stellen dat de maatregelen voor het beperken van vuurwerk nog geen effect hebben gehad. Helaas hebben er nog te veel mensen te kampen met letselschade door vuurwerk.

Heeft u ook letselschade opgelopen door vuurwerk van een ander? Dan heeft u dus mogelijk recht op een letselschadevergoeding. Neem contact op met een van onze letselschadespecialisten om de mogelijkheden te bespreken en een vrijblijvend advies te ontvangen.

Doe de letselschadetest!