Eind 2009 schakelt een Tsjechische productiemedewerkster LetselPro in om haar in 2006 in Nederland opgelopen letselschade te verhalen op haar vroegere werkgever. Mevrouw was met haar hand klem komen te zitten tussen een draaiende pottenblaasmachine en liep daarbij ernstig letsel op, waardoor ze bijna een jaar arbeidsongeschikt raakte.

De productiemedewerkster stelde het bedrijf aansprakelijk. Echter, het bedrijf waar mevrouw via het uitzendbureau werkzaam is geweest tot medio 2009 weigerde keer op keer de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval te erkennen. Volgens het bedrijf was het ongeval te wijten aan haar eigen schuld. Het kwam zelfs zover dat het uitzendbureau dreigde mevrouw niet meer uit te zullen zenden als ze haar claim tegen de opdrachtgever niet zou laten vallen.

Mevrouw wilde haar letselschadezaak ondanks dit dreigement toch doorzetten en schakelde LetselPro in. Vervolgens werd er door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bedrijf een toedrachtsonderzoek uitgevoerd, maar de conclusie daarvan was dat de werkgever niet aansprakelijk was. LetselPro verzette zich met succes tegen de conclusie van het in opdracht van de verzekeraar verrichte toedrachtsonderzoek. Vervolgens leidde dit er uiteindelijk toe dat halverwege 2011 de aansprakelijkheid alsnog werd erkend.

Eind 2012 handelde LetselPro deze zaak met succes af en ontving mevrouw een letselschade bedrag van € 16.500,00 als vergoeding voor het verlies aan arbeidsvermogen, de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp en haar geleden immateriële schade (smartengeld). De productiemedewerkster is bijzonder tevreden met het door LetselPro behaalde resultaat en is blij dat ze met de deskundige hulp van LetselPro haar jarenlange strijd uiteindelijk toch nog heeft weten te winnen.


Doe de letselschadetest!