Een vrouw van 47 jaar moet door de whiplash die zij opliep bij een verkeersongeval haar deeltijdstudie voor langere tijd uitstellen. Ze lijdt daardoor letselschade en komt zodoende in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Nekklachten en hoofdpijn

Het slachtoffer is met de auto onderweg naar de universiteit waar ze een deeltijdstudie volgt. Ze staat stil voor het rode stoplicht op het moment dat een andere automobilist met forse snelheid met zijn auto achterop de auto van de vrouw rijdt. Direct na het ongeval heeft de vrouw klachten die sterk overeenkomen met die van een whiplash. Het ambulancepersoneel onderzoekt haar ter plaatse en adviseert de vrouw naar huis te gaan en bij aanhoudende klachten in het ziekenhuis röntgenonderzoek te laten verrichten.

Studievertraging

Naast haar parttime baan in het bedrijf van haar man volgt het slachtoffer een deeltijdstudie Nederlands Recht en volgens planning zou ze binnen een half jaar haar scriptie Arbeidsrecht afronden en daarmee afstuderen. Het ongeval zorgt ervoor dat ze dit niet binnen de geplande tijd af kan ronden. Het lukt de vrouw vanwege haar klachten niet om deze planning te halen en ze maakt samen met haar scriptiebegeleidster een aangepast schema. Maar door psychische en emotionele klachten komt de vrouw niet aan haar studie toe en besluit ze deze een tijdje stop te zetten. Na haar herstel lukt het om de studie weer op te pakken en deze met ongeveer een jaar studievertraging toch succesvol af te ronden.

Schadeclaim

Door het ongeval heeft de vrouw haar opleiding moeten onderbreken en zal ze later dan gepland op de arbeidsmarkt als jurist actief kunnen zijn. Hierdoor heeft de vrouw schade geleden wegens studievertraging en deze kan worden geclaimd bij de veroorzaker van het ongeval. Het gaat daarbij al snel om behoorlijk hoge bedragen. De normbedragen voor een jaar studievertraging kunnen volgens richtlijnen van De Letselschade Raad variëren van bijna €6.000,00 voor de basisschool, €13.000,00 voor het vmbo, €16.000 voor hoger middelbaar onderwijs en mbo tot circa €19.500,00 voor het hbo en wo.

Afwikkeling

Daarnaast moest de vrouw een aantal maanden ondersteund worden in het huishouden en ook deze schade wordt meegenomen bij de claim. LetselPro wist deze letselschade claim kort geleden te regelen met de aansprakelijke verzekeraar voor een bedrag van €25.000,00. De kersverse juriste Arbeidsrecht was hiermee zeer tevreden en bedankte haar dossierbehandelaar bij LetselPro na afloop voor een uitstekende behandeling van haar belangen in deze kwestie.

Doe de letselschadetest!